Request edit access
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру- сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ықпалы ретінде сауылнама Антикоррупционное образование-как фактор противодействия коррупции!
Құрметті І.Жансүгіров атындағы ЖМУ білім алушылар! Университет басшылығы университетте сыбайлас жемқорлықтың алдын-алуға және білім беру процесінің барлық жағынан оқыту пәндерінің сапасын жақсартуға бағытталған әлеуметтік сауалнама жүргізеді. Сауалнама анонимді!
Әр сұрақты мұқият оқып шығыңыз және мүмкіндігінше дәл жауап беруге тырысыңыз. Ескерту: Егер сіз * таңбаланған міндетті сұрақтарға жауап бермесеңіз, бағдарлама түсте көрсетілген қате туралы хабарды көрсетеді Сауалнама нәтижелерінің бекітілгенін қамтамасыз ету үшін барлық сұрақтарға жауап беріңіз. Сауалнама соңында ЖІБЕРУ түймесін басыңыз.
Сауалнамаға қатысқаныңыз үшін рахмет!

Уважаемый студент ЖГУ им И. Жансугурова! Ректорат университета проводит социологический опрос студентов в целях профилактики по противодействию коррупции в университете и улучшения качества преподавания дисциплин со всех сторон образовательного процесса. Опрос проходит в анонимном порядке. Внимательно прочтите каждый вопрос и постарайтесь ответить на него как можно точнее.
Примечание:Если Вы не ответили на обязательные вопросы,отмеченные *, программа покажет сообщение об ошибке, выделенное цветом.Чтобы результаты анкетирования зафиксировались, пожалуйста, ответьте на все вопросы.По окончании анкетирования нажмите ОТПРАВИТЬ.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
1. Менің түсінігімше, жемқорлық (бірнеше жауапты таңдауға болады) В моём понимании коррупция это (можно выбрать несколько вариантов ответов): *
Required
2. ЖОО-да жемқорлықты қалыпты құбылыс деп санайсыз ба? Считаете ли Вы коррупцию в вузах нормальным явлением? *
Required
3. Сыбайлас жемқорлыққа деген көзқарасыңыз қандай? Как Вы относитесь к коррупции вообще? *
Required
4. Қажет болса пара беруге (ақша, сыйлық) дайынсыз ба? Готовы ли Вы сами в случае необходимости дать взятку (деньги, подарок)? *
Required
5. Сіз өзіңізді жемқорлық жағдайға ұшырадыныз ба? Попадали ли Вы сами когда либо в коррупционные ситуации? *
Required
6.Егер Сіз жемқорлық жағдайына тап болсаңыз, онда (жауаптың нөмірін бөлектеңіз); Если Вы сами попадали в коррупционные ситуации, то это было при (выделите номер ответа); можно указать несколько вариантов ответов): *
Required
7. Егер Сіз жемқорлық жағдайына тап болсаңыз, ол (бірліктің атауы, тәртіп, тегі) Если Вы сами попадали в коррупционные ситуации, то это было связано с (укажите название подразделения, дисциплины, фамилии): *
Required
8. Сіздің ойынызша, студентті пара беруді ынталандыратын негізгі себептер: Как Вы считаете, основными причинами, побуждающими студентов давать взятку, являются: *
Required
9. Сіздің пікіріңізше, жемқорлық фактісін кім көтереді? Как Вы считаете, кто чаще всего оказывается инициатором факта коррупции? . *
Required
10. Сіздің ойыңызша, ЖОО-да жемқорлыққа қарсы шаралар қаншалықты тиімді? Как Вы считаете, насколько эффективны антикоррупционные мероприятия в вузе? *
Required
11 . Маңызды қызығушылық тудыратын мұғалімдердің (университет қызметкерлерінің) есімдерін атай аласыз ба? Можете ли Вы назвать фамилии преподавателей (сотрудников университета), у которых существует материальная заинтересованность?
Your answer
12. Жемқорлық деңгейін төмендету үшін не істеу керек? Что необходимо предпринять, для устранения коррупционных ситуаций? *
Required
13. І.Ж.Жансүгіровтің оқу процесін жақсарту туралы ұсыныстарыңыз,пікірлерініз бар ма? Ваши предложения, претензии по улучшению образовательного процесса в ЖГУ им И. Жансугурова *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms