Request edit access
Ankieta badania potrzeb przedsiębiorstw w celu opracowania ,,Strategii rozwoju elektromobilności dla Powiatu Opatowskiego"

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie  Powiatu Opatowskiego do uzupełnienia poniższej ankiety, która ma na celu szczegółowe określenie  potrzeb w zakresie rozwoju transportu.
Udzielone przez Państwa odpowiedzi pozwolą na opracowanie strategii umożliwiającej zdefiniowanie zadań oraz określenie koniecznych do ich realizacji źródeł finansowania.Słowniczek:
Wszystkie pojęcia, których dotyczy słowniczek zostały oznaczone gwiazdką*.

Pojazd elektryczny- pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną, gromadzoną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Pojazd hybrydowy- pojazd samochodowy o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest gromadzona przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Pojazd napędzany gazem ziemnym- pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu gaz ziemny CNG lub LNG.

Pojazd napędzany wodorem- pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytwarzaną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych.

Paliwa alternatywne- paliwa lub energia elektryczna wykorzystywana do napędu silników pojazdów samochodowych lub jednostek pływających stanowiące substytut dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa, w szczególności energię elektryczną, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny, skroplony gaz ziemny lub gaz płynny.

CNG- sprężony gaz ziemny.

LNG- skroplony gaz ziemny .

Strefa czystego transportu- strefa wyznaczana dla terenu śródmiejskiej zabudowy, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż: elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Proszę podać wielkość przedsiębiorstwa
Clear selection
Czy profil działalności przedsiębiorstwa jest związany z transportem ?
Clear selection
W jakim sektorze prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa ?
Ile i jaki rodzaj pojazdów jest użytkowany w przedsiębiorstwie ?
0
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8
9 - 10
11+
Rower/ Skuter/ Motocykl
Samochód osobowy do 3,5 t
Samochód dostawczy
Samochód ciężarowy
Autobus
Pojazd specjalny
Proszę podać liczbę samochodów w przedsiębiorstwie wraz z podziałem na rodzaj zasilania
brak
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8
9 - 10
11 - 12
13+
Benzyna
Diesel
LPG
Hybrydowy
Elektryczny
CNG
LNG
Wodorowy
Proszę określić zużycie paliwa w pojazdach użytkowanych w przedsiębiorstwie w ostatnim roku (2022 rok)
Proszę określić prognozowane zużycie paliwa w przyszłym roku
Czy planują Państwo w przyszłości zakup samochodów wykorzystujących paliwa alternatywne* ?
Jakiego rodzaju pojazdy wykorzystujące paliwa alternatywne* zakładają Państwo zakup w przyszłości?
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 +
Samochód osobowy do 3,5 t
Rower/Skuter/ Motocykl
Samochód dostawczy
Samochód ciężarowy
Autobus
Pojazd specjalny
W jakim okresie planują Państwo zakup pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne ?
W jaki sposób przedsiębiorstwo nabywa pojazdy?
tak
nie
Zakup za gotówkę
Kredyt
Leasing
Wynajem długoterminowy
Wynajem krótkoterminowy
Proszę o zaznaczenie jakie kryteria są brane pod uwagę podczas nabywania pojazdów
Bardzo ważne
Ważne
Obojętne
Nieistotne
Nie biorę tego pod uwagę
Koszt zakupu
Zużycie paliwa
Koszty eksploatacji
Oddziaływanie na środowisko
Komfort i wygoda
Prestiż
Jakie korzyści mogły by Państwa przekonać do nabycia pojazdu wykorzystującego paliwa alternatywne* ?
Czy na terenie przedsiębiorstwa byłaby możliwość zbudowania stacji do ładowania pojazdów elektrycznych?
Clear selection
Jakie kryteria wpłynęłyby na zbudowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa?
tak
nie
Prestiż
Darmowe zasilanie pojazdów
Zysk z tytułu dzierżawy teremnu pod tzw. "ładowarkę"
Ulgi podatkowe
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
W jakich rejonach/częściach Powiatu powinien powstać ogólnodostępny punkt ładowania i ile czasu mógłby Pan/mogłaby Pani w tym miejscu poświęcić na jednorazowe ładowanie samochodu elektrycznego ?
Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi/komentarze, którymi chce się z nami podzielić prosimy o wpisanie ich poniżej
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy