Request edit access
MAARDU GÜMNAASIUMI ANDMEKAITSETINGIMUSED JA NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Töötleme Teie isikuandmeid minimaalses mahus, mis on vajalik kooli põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks.
Isikuandmete töötlemine on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitse seadusega:
Maardu Gümnaasium töötleb isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed):
• avaliku ülesande täitmisel
• juriidilise kohustuse täitmisel
• Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.
Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusolekut, milles nimetame töödeldavad isikuandmed.
Nõusolekut vajame järgmistel põhjustel:
1. Õpilase nime, nägu fotol või videol ja loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, kooli sotsiaalmeedia kanalites või muudes hariduslikes sotsiaalmeedia kanalites ning kooli siseruumides, eesmärgiks koolielu kajastamine.
2. Vanema e-posti aadressi lisamiseks klassi ja kooli vanemate listi, eesmärgiks suhtluse hõlbustamine kooli töötajate ja vanemate vahel ning koolielu puudutava teabe edastamine.
3. Vanema e-posti aadressi lisamiseks kooli vanemate listi, eesmärgiks haridusliku ja huvitegevusliku sisuga reklaami edastamine.
4. Vanema foto avalikustamiseks kooli veebilehel, kooli sotsiaalmeedia kanalites ja kooli siseruumides, eesmärgiks koolielu kajastamine.
5. Õpilasele e-posti aadressi loomiseks kujul nimi.perekonnanimi@mgm.ee, eesmärgiks õppimisalase teabe jagamine.
6. Õpilasele e-õppekeskkondadesse kasutajakonto loomiseks
Kool kasutab e-posti keskkonnana Google Gmail´i, seega saab õpilane kasutada oma kontol teisi Google võimalusi (Drive, kalender, grupitöö jne), mida kasutavad ka õpetajad õppetöös ning suhtlemisel õpilastega.
Kui Teie enda ja oma lapse isikuandmete töötlemiseks eelpool nimetatud põhjustel luba ei anna või võtate selle tagasi, siis me isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil sekretar@mgm.ee ning me kustutame Teie andmed.
Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik vmt).
Kooli andmekaitsespetsialist on Tiina Soans. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda e-posti aadressil: sekretar@mgm.ee
Olen lugenud ja tutvunud Maardu Gümnaasiumi andmekaitsetingimustega. *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Maardu Gümnaasium. Report Abuse