HỘI THẢO "GRAPHIC DESIGN - SÁNG TẠO TƯƠNG LAI - VẼ MỸ THUẬT ĐỒ HỌA BẰNG CÔNG CỤ VẼ WACOM""

⛔⛔ Diễn giả:
◆ Ms. Bui Thi Thanh Xinh - hiện là Artist, Illustrator tại Yeti Creative Botique, Nhất Thống Print, , Phuong Nam, Alpha Book
◆ Mr. Le Nguyen Cao Trung - Program Manager at dpiCenter
◆ Đại diện Wacom Việt Nam
◆ Cựu học viên dpi
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian: 14:00PM Thứ 7 ngày 18/02/2017
Trường dpi - 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, Tp.HCM
Gửi xe: 147 Pasteur, P.6, Q.3, Tp.HCM
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access