Ankieta wychowawczo-profilaktyczna
Jestem uczniem klasy
Podaj swoją płeć
Do kogo zwróciłbyś się o pomoc w sytuacji trudnej
Required
Które z niżej wymienionych zachowań dotyczą Twojej osoby?
chodzę na wagary
niszczę mienie społeczne, cudzą własność
dokonuję samookaleczenia
rozwiązuję konflikty stosując przemoc
nie dotyczy
Wiersz 1
Czy przeżywasz sytuacje trudne związane z:
Uważam, że:
dobrze funkcjonuję w grupie rówieśniczej
potrafię rozpoznawć i wyrażać emocje
radzę sobie w sytuacjach trudnych
wyznaczam i realizuję cele życiwe
tak
nie
czasami
nie wiem
Oceniam siebie jako osobę wartościową:
Jak oceniasz swój stosunek do nauki szkolnej?
W jakim stopniu niżej wymienione czynniki wpływają na zdrowie człowieka?
nie ma wpływu
w niewielkim stopniu ma wpływ
ma duży wpływ
nie wiem
odżywianie
aktywność fizyczne
relaks i odpoczynek
pozytywne myślenie
stres
badania profilaktyczne
uzależnienia, nałogi
Czas wolny poświęcam na:
Required
Ile czasu spędzasz dziennie korzystając z nowoczesnych technologii informacyjnych
W jaki sposób wykorzystujesz zasoby Internetu?
Required
Czy korzystanie z mediów cyfrowych niesie różne zagrożenia?
Znam zasady bezpiecznego korzystania z Internetu:
Czy doświadczyłeś przemocy lub agresji podczas korzystania z Internetu:
Czy doświadczyłeś przemocy lub agresji ze strony:
osób z kręgu Twojej rodziny
osoby obcej
rówieśników w szkole
tak
nie
Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zdarzyło Ci się zażywać niżej wymienione substancje:
czasami
często
nie
papierosy
alkohol
dopalacze
narkotyki
sterydy anaboliczne
leki uspakajające (bez zaleceń lekarza)
inne substacje odurzające
Czy w/w substancje mają negatywny wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz funkcjonowanie społeczne człowieka. Jeśli tak podaj przykład
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms