Request edit access
Klientide ootused ja rahulolu EMÜ väikeloomakliiniku näitel
Lugupeetud kliiniku klient!

Olen Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi III kursuse üliõpilane ja oma lõputöö raames uurin Eesti Maaülikooli väikeloomakliiniku klientide ootusi ja seniseid kogemusi kliiniku teenustega. Uuringu tulemused on sisendiks kliiniku teenuste kvaliteedi parendamiseks. Seoses uuringuga palun Teie, kui kliiniku kliendi, tagasisidet enda ootuste ja kogemuste osas antud kliinikus, vastates alljärgnevatele küsimustele.

Küsimustik koosneb kahest osast, millest 1. osa uurib Teie ootusi EMÜ väikeloomakliiniku suhtes ning 2. osa Teie kogemusi saadud teenustega. Oma arvamusi ja ettepanekuid loomakliiniku paremaks muutmiseks saate avaldada 2 osa lõpus. Küsimustele vastates palun valige Teie jaoks sobivaima vastuse variandi.

Küsitlus on anonüümne ning selle täitmine võtab aega orienteeruvalt 10 minutit.

Tänan Teid tagasiside eest,
Valeria Ostaptšuk

Esmalt palun, et vastaksite küsimustele, mis puudutavad vastaja üldiseid andmeid. Antud vastuseid kasutatakse vaid uuringu tulemuste analüüsimiseks.
Teie vanus *
Teie sugu *
Teie leibkonna netosissetulek kuus *
Vastates järgnevatele väidetele andke palun hinnang selle kohta, millised on Teie üldised ootused väikeloomakliinikule:
Järgnevatele väidetele vastates jälgige palun numbriskaala puhul, et: 0 – ei oska vastata; 1 – ei nõustu üldse; 2 – pigem ei nõustu; 3 – nii ja na; 4 – pigem nõustun; 5 – nõustun täielikult
1. osa *
0
1
2
3
4
5
Väikeloomakliiniku asukoht peab olema kliendile sobiv (sh kergesti ligipääsetav autoga või bussiga)
Kliiniku lahtioleku ajad peavad olema klientidele sobivad
Kliinik peab olema puhas
Kliiniku teenused peavad olema mitmekesised (sh operatsioonid, röntgen, läbivaatus, esmaabi, vaktsiinid jmt)
Kliinik peab olema usaldusväärne
Kliiniku personal peab täitma antud lubadusi
Kliiniku personal peab olema korrektse välimusega
Kliiniku poolt edastatud informatsioon peab olema aja- ja asjakohane (sh teenuste/toodete hinnakiri, planeeritud muudatused jm)
Kliiniku personal peab olema täpne ja operatiivne
Kliiniku personal peab olema tähelepanelik
Kliiniku personal peab olema abivalmis
Kliiniku personal peab leidma konfliktide või kaebuste korral kõiki pooli rahuldava lahenduse
Kliiniku personal peab olema valmis klienti hästi teenindama
Kliiniku personal peab olema klientidega viisakas ja sõbralik
Kliiniku personal peab oskama vastata klientide küsimustele nii teenuste, toodete kui ka hindade osas
Kliiniku personal peab oskama anda klientidele asjatundlikke soovitusi toodete ja teenuste suhtes
Kliiniku personal peab klientide muredele lahendust otsides olema osavõtlikud ja mõistvad
Kliiniku tulles, peavad kliendid tundma, et nad on oodatud
Meeldiv ja sõbralik personal peab tekitama kliendil soovi vajaduse korral samasse kliinikusse tagasi tulla
Vastates järgnevatele väidetele andke palun hinnang selle kohta, millised on Teie kogemused Eesti Maaülikooli väikeloomakliinikumi teenustega:
2. osa *
0
1
2
3
4
5
Väikeloomakliiniku asukoht on Teile sobiv (sh kergesti ligipääsetav auto või bussiga)
Kliiniku lahtioleku ajad on Teie jaoks sobivad
Kliinik on puhas
Kliiniku teenused on mitmekesised (sh operatsioonid, röntgen, läbivaatus, esmaabi, vaktsiinid jmt)
Kliinik on usaldusväärne
Kliiniku personal täidab antud lubadusi
Kliiniku personal on korrektse välimusega
Kliiniku poolt edastatav informatsioon on aja- ja asjakohane (sh teenuste/toodete hinnakiri, planeeritud muudatused jm)
Kliiniku personal on täpne ja operatiivne
Kliiniku personal on tähelepanelik
Kliiniku personal on abivalmis
Kliiniku personal leiab konfliktide või kaebuste korral kõiki pooli rahuldava lahenduse
Kliiniku personal on valmis klienti hästi teenindama
Kliiniku personal on klientidega viisakas ja sõbralik
Kliiniku personal oskab vastata klientide küsimustele nii teenuste, toodete kui ka hindade osas
Kliiniku personal oskab anda klientidele asjatundlikke soovitusi toodete ja teenuste suhtes
Kliiniku personal klientide muredele lahendust otsides on osavõtlikud ja mõistvad
Kliiniku tulles, kliendid tunnevad, et nad on oodatud
Meeldiv ja sõbralik personal tekitab kliendil soovi vajaduse korral samasse kliinikusse tagasi tulla
Siin võite teha ettepanekuid loomakliiniku paremaks muutmiseks
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms