Request edit access
Program rozvoje obce Stará Huť
Vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Váš názor na kvalitu života v obci Stará Huť. Výstupy z tohoto šetření budou významným podkladem pro právě připravovaný Program rozvoje obce Stará Huť na období 2017 až 2023. Budeme velice rádi, pokud si najdete čas na vyplnění tohoto dotazníku, čímž přispějete k nalezení a upřesnění vhodných opatření pro další rozvoj obce. Existence Programu rozvoje obce je velmi důležitá také pro možnost čerpání finančních prostředků z národních programů i strukturálních fondů EU. Dotazník je anonymní – získaná data budou zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší osoby.

Děkujeme Vás za spolupráci.

Vedení obce Stará Huť ve spolupráci s Centrem společných služeb (www.sodn.cz) a MAS Brdy-Vltava o.p.s. (www.brdy-vltava.cz)

1. Kolik let žijete ve Vaší obci?
Your answer
2. Kolik je Vám let?
Your answer
3. Kde trávíte převážnou část pracovního dne?
4. Jak jste spokojen/a s danou oblastí?
vysoká spokojenost
spíše spokojenost
spíše nespokojenost
vysoká nespokojenost
Vzhled obce
Čistota veřejných prostranství
Dostupnost základní školy
Dostupnost mateřské školy
Možnost sportovního vyžití
Možnost kulturního vyžití a společenského vyžiří
Bezpečnost v obci
Práce obecního úřadu
Nakládání s odpady, jejich svoz a třídění
Pracovní příležitosti v obci či bezprostředním okolí
Úroveň dopravní infrastruktury vč. chodníků
Úroveň veřejného osvětlení
Úroveň veřejného kanalizačního řadu
Úroveň veřejného vodovodního řadu
Úroveň veřejné hromadné dopravy
Mezilidské vztahy v obci
Podněty ke zlepšení
Your answer
5. SEŘAĎTE následujících 6 oblastí podle toho, jak jsou pro Vás důležité z pohledu zkvalitnění a dalšího rozvoje obce.
1
2
3
4
5
6
7
Možnosti trávení volného času. (sportovní, kulturní a společenské vyžití v obci)
Fungující mezilidské vztahy a spolupráce. (podpora sousedských vztahů, spolupráce mezi organizacemi v obci/regionu, podpora podnikatelů)
Kvalitní dopravní infrastruktura. (místní komunikace, chodníky, hromadná doprava)
Kvalitní technická infrastruktura. (vodovod, kanalizace, ČOV, veřejné osvětlení)
Upravená a čistá obec.
Kvalitní životní prostředí. (fungující odpadové hospodářství, ochrana vod a krajiny, fauny a flory, podpory investic do úspor energií)
Jiné.
Jaké jiné?
Your answer
Prostor pro Váš komentář:
Your answer
6a. Co považujete za silnou stránku obce? (v oblasti podnikání, vzdělávání, infrastruktury, životního prostředí, kultury, občanských iniciativ, veřejné správy)
Your answer
6b. Co považujete za slabou stránku obce? (v oblasti podnikání, vzdělávání, infrastruktury, životního prostředí, kultury, občanských iniciativ, veřejné správy)
Your answer
6c. Co považujete za příležitosti pro obec? (v oblasti podnikání, vzdělávání, infrastruktury, životního prostředí, kultury, občanských iniciativ, veřejné správy)
Your answer
6d. Co považujete za ohrožení pro obec? (v oblasti podnikání, vzdělávání, infrastruktury, životního prostředí, kultury, občanských iniciativ, veřejné správy)
Your answer
7. Jakou obcí by se podle Vás měla obec Stará Huť stát v budoucnu? (zaškrtněte max. 3 odpovědi)
JINÉ, prosím specifikujte:
Your answer
8. Kde získáváte informace o dění v obci? (prosím vyberte, lze označit více odpovědí)
JINÉ, prosím specifikujte:
Your answer
9. Co vnímáte ve Vaší obci jako NEJVĚTŠÍ problém? Co Vám nejvíce vadí? (prosím vypište)
Your answer
10. Jaký výrok by nejlépe vystihoval Váš přístup k dění v obci?
11. Byl/a byste ochoten/a strávit odpoledne diskuzí se zastupiteli a dalšími občany o výsledcích tohoto průzkumu a o dalším rozvoji obce?
12. Máte představu, kolik obyvatel by měla mít obec Stará Huť v roce 2023? (Aktuální počet obyvatel k 1. 1. 2016 je 1340 obyvatel)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms