Request edit access
Bëj Pyetje! / Ask a question!
[English below]

Konferencë Ndërkombëtare me temë "NE, POPULLI; Pjesëmarrja e qytetarëve dhe demokracia e drejtëpërdrejtë", e organizuar nga KRIIK Albania në bashkëpunim me Koalicionin e Vëzhguesve Vendorë më datat 2-3 Shkurt 2017, Hotel Tirana International, Tiranë.
Qëllimi i aktivitetit është diskutimi mbi pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse e mbi mekanizma efiçentë që mundësojnë llogaridhënien e përfaqësuesve të zgjedhur e të zyrtarëve publikë, si dhe për të nisur një diskutim publik mbi nevojën për të adresuar rregullimin e së drejtës së qytetarëve për të marrë pjesë plotësisht në proceset vendimmarrëse të vendit.

*** Programin e Konferencës mund ta gjeni në këtë adresë:
www.zgjedhje.al

***

International Conference with the topic "WE THE PEOPLE; Citiznes' Participation and Direct Democracy", organized by KRIIK Albania in collaboration with the Coalition of Domestic Observers on 2-3 February 2017, Hotel Tirana International, Tirana.
The aim of the activity is to discuss on participation of the citizens in the decision-making process and efficient mechanisms that enable holding elected officials and state officials accountable, as well as initiate a public discussion onthe need to address the regulation of the right of Albanian citizens to participate fully in the decision-making processes of the country

*** The Program of the Conference can be found at this link:
http://www.zgjedhje.al/uploads/File/2017/Konferenca%20Nderkombetare%202-3shkurt/InternationalConference-DirectDemocracyAndCitizenSParticipation-2-3Febr2017-DraftProgram.pdf

Emri juaj (nuk është e detyrueshme) / Your name here (not obligatory):
Your answer
Pyetja që kërkoni të drejtoni (jo më shumë se 150 karaktere) / Question that you would like to ask (max. 150 characters): *
Your answer
Folësi të cilit dëshironi t'i drejtoni pyetjen / Speaker to whom you would like to address the question:
Dëshironi të informoheni për veprimtaritë dhe publikimet e KRIIK Albania, Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë apo organizatave anëtare? / Would you like to receive information about activities and publications of KRIIK, Coalition of Domestic Observers, or its member organizations? *
Nese "Po" në pyetjen më sipër, lutemi vendosni adresën tuaj të email-it / If "Yes" in the above question, please insert your email address below
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms