רישום שבת בוגרים מחזורים י' + י"ב - בחקתי תשע"ד

שבת בוגרים פרשת בחקתי למחזורים י' + י"ב לא תתקיים במועדה אלא בתשע"ה בע"ה. על מועד חדש תבוא הודעה בקרוב.