Dotazník/anketa k návrhu zákona o športe
4,748 responses
Loading...
Loading responses…
Vyberte typ subjektu, za ktorý dotazník vyplňujete
No responses yet for this question.
Všeobecné informácie
1. Pohlavie
No responses yet for this question.
2. Vek
No responses yet for this question.
3. Vzdelanie
No responses yet for this question.
4. Okres
No responses yet for this question.
5. Vyberte typ Vašej športovej odbornosti
No responses yet for this question.
Zameranie respondenta
No responses yet for this question.
Športový subjekt
Typ subjektu
No responses yet for this question.
Názov subjektu
No responses yet for this question.
Funkcia
No responses yet for this question.
Váš odborný názor
1. Šport
No responses yet for this question.
2. Vnímate v slovenskom športe nižšie uvedené javy ako negatívne?
No responses yet for this question.
3. Čo by ste doplnili k otázke č. 2?
No responses yet for this question.
4. Je podľa Vás vhodné, aby zákon definoval?
No responses yet for this question.
5. Je podľa Vás vhodné, aby zákon definoval?
No responses yet for this question.
6. Členmi národného športového zväzu majú byť:
No responses yet for this question.
7. Ak je subjekt prijímateľom štátnych prostriedkov, použitie ktorých prostriedkov by mal zverejňovať?
No responses yet for this question.
8. Koľko prostriedkov vynakladá štát na súťažný šport?
No responses yet for this question.
9. Odkiaľ má štát vziať viac prostriedkov na šport?
No responses yet for this question.
10. Ste za to, aby na celoštátnej úrovni bol súťažný šport financovaný z jedného zdroja, jednou cestou, prostredníctvom národných športových zväzov?
No responses yet for this question.
11. Aký princíp zverejňovania výziev je podľa Vás najsprávnejší?
No responses yet for this question.
12. Ak ste v predchádzajúcej otázke zvolili tretiu možnosť, vyznačte, ktoré výzvy sú podľa Vás najúčelnejšie z pohľadu rozvoja športu.
No responses yet for this question.
13. Ako má byť rozdelená dotácia pre zväzy?
No responses yet for this question.
14. Aké parametre by mal zohľadňovať vzorec pre výpočet dotácie národným športovým zväzom?
No responses yet for this question.
15. Ako by ste riešili finančné a materiálne zabezpečenie vybraných vrcholových športovcov v rezortných strediskách?
No responses yet for this question.
16. Výkon trénerskej činnosti prípadne aj činnosti iných športových odborníkov (rozhodca, delegát, športový agent a pod.) by mal byť regulovaný/podmienený:
No responses yet for this question.
17. Je správne, aby spory vzniknuté v rámci organizovaného športu rozhodoval jeden Športový rozhodcovský súd zriadený zo zákona pozostávajúci z rozhodcov navrhnutých športovými subjektmi (jednotlivými záujmovými skupinami)
No responses yet for this question.
18. Aký má byť vzťah SOV, štátu a športových zväzov
No responses yet for this question.
19. Mali by byť nehnuteľnosti, v/na ktorých sa nachádzajú športové zariadenia oslobodené od dani z nehnuteľností?
No responses yet for this question.
Váš názor
1. Je podľa Vás dôvodom nízkeho zapojenia obyvateľov do športu niektorý z uvedených výrokov?
No responses yet for this question.
2. Je správne zákonom uložiť povinnosť verejne kontrolovateľného hospodárenia subjektov podporovaných z verejných zdrojov (vrátane obchodných spoločností založených týmito subjektmi)?
No responses yet for this question.
3. Koľko prostriedkov vynakladá štát na šport podľa Vášho názoru?
No responses yet for this question.
4. Kto by mal financovať šport pre zdravie (neorganizovaný, nesúťažný) šport?
No responses yet for this question.
5. Kto by mal financovať vrcholový (organizovaný, súťažný) šport?
No responses yet for this question.
Váš názor
Pripravuje sa zákon o športe. Vyznačte, aký typ zákona je podľa vás optimálny pre riešenie oblasti športu v SR.
No responses yet for this question.
Chceme poznať Váš názor nielen na pripravovaný zákon o športe
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.