Request edit access
ใบสมัครค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All

Email address *
รายละเอียดการรับสมัคร
****อาสาสมัครจะต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรม ดังนี้

- เปิดรับอาสาสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เท่านั้น!!!
- หลังการสมัคร เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโทรสัมภาษณ์ และยืนยันผลการสมัครต่อท่าน

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) รับสมัครอาสาสมัคร ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับเยาวชนผู้พิการ ในค่ายศิลปะ "Art for All"
อาสาสมัครจะได้เรียนรู้โลกของงานผ่านประสบการณ์จริง รู้จักการให้และแบ่งปัน เพาะบ่มให้เป็นผู้มีจิตเมตตา โดยการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ เยาวชนพิการทุกประเภท (ตาบอด หูหนวก พิการแขนขาและสติปัญญา) รวมถึงน้องๆ ที่ไม่พิการ

• ต้องการผู้ที่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้แน่นอน 12-14 กรกฏาคม 2562 นี้ ณ องค์การสหประชาชาติ และมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ คลองสามวา

เราต้องการอาสาสมัครที่หลากหลาย เต็มที่ในการให้ และพร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดไปด้วยกัน

วัน เวลา และสถานที่การดำเนินกิจกรรม
อบรมอาสาสมัคร จำนวน 2 วัน วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
ณ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ คลองสามวา และศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้า บางปะกง
****** หมายเหตุ นัดหมายขึ้นรถบัส ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง เวลา 7.00 น.
กิจกรรมศิลปะ จำนวน 3 วัน วันที่ 12-14 กรกฏาคม 2562
ณ องค์การสหประชาชาติ และมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ องค์การสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพฯ
06.30 น. ลงทะเบียนอาสาสมัคร
06.30 - 07.00 น. ประชุมเตรียมงาน รับทราบหน้าที่
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเยาวชน ครู-อาจารย์
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด ณ องค์การสหประชาชาติ
09.30 - 11.45 น. กิจกรรมภาวนา, พิธีบายศรีสู่ขวัญและปฐมนิเทศ
11.45 - 12.45 น. อาหารกลางวัน
12.45 - 14.00 น. ฐานกิจกรรม 1
14.00 - 14.30 น. เบรก
14.30 - 15.45 น. ฐานกิจกรรม 2
15.45 - 16.30 น. กิจกรรมรวม
16.30 - 17.00 น. ส่งเยาวชนกลับ
17.00 - 18.00 น. ประชุมอาสาสมัคร
18.00 เป็นต้นไป อาสาสมัครเดินทางสู่ที่พัก

วันเสาร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2562 มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
06.30 - 07.00 น. เดินทางสู่สถานที่จัดค่าย
07.00 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 - 08.30 น. ประชุมอาสาสมัคร และจัดเตรียมสถานที่
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเยาวชน ครู-อาจารย์
09.00 - 09.30 น. กิจกรรมรวม-จัดกลุ่มกิจกรรม
09.30 - 10.45 น. ฐานกิจกรรม 3
10.45 - 11.00 น. จัดแถวเยาวชน
11.00 - 12.15 น. ฐานกิจกรรม 4
12.15 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 14.15 น. ฐานกิจกรรม 5
14.15 - 14.30 น. เบรก
14.30 - 15.45 น. ฐานกิจกรรม 6
15.45 - 16.30 น. กิจกรรมรวม
16.30 - 17.00 น. ส่งเยาวชนกลับ
17.00 - 18.00 น. ประชุมอาสาสมัคร

วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2562 มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
06.30 - 07.00 น. เดินทางสู่สถานที่จัดค่าย
07.00 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 - 08.30 น. ประชุมอาสาสมัคร และจัดเตรียมสถานที่
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเยาวชน ครู-อาจารย์
09.00 - 09.30 น. กิจกรรมรวม-จัดกลุ่มกิจกรรม
09.30 - 10.45 น. ฐานกิจกรรม 7
10.45 - 11.00 น. จัดแถวเยาวชน
11.00 - 12.15 น. ฐานกิจกรรม 8
12.15 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 14.15 น. ฐานกิจกรรม 9
14.15 - 14.30 น. เบรก
14.30 - 15.45 น. ฐานกิจกรรม 10
15.45 - 16.30 น. กิจกรรมรวม
16.30 - 18.00 น. ส่งเยาวชนกลับ
17.00 - 18.00 น. ประชุมอาสาสมัคร
18.00 น. เดินทางกลับโดยรถบัส จุดส่งอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สิ่งที่จะได้รับ
- ประกาศนียบัตร เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด


*หมายเหตุ ตลอดกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ภายในค่าย (ยกเว้น ค่าเดินทางมายังสถานที่จัดค่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 087 889 2538
E-Mail : register.artforall@gmail.com
จักรี เสนเมือง (บ่าว) คณะทำงานฝ่ายอาสาสมัคร
*
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy