Request edit access
Animacja grupy turystycznej metodami aktywizującymi
Szkolenie odbędzie się w dniu 14.03.2020 r. (sobota), w godz 9.00-14.00
http://www.wop-pttk.pl/blog/animacja-grupy-turystycznej-metodami-aktywizuj%C4%85cymi-14032020-sobota
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Czy jest Pan/i członkiem WOP PTTK? *
Regulamin zgłoszenia na kurs specjalistyczny "Animacja grupy turystycznej metodami aktywizującymi"
1. Organizatorem szkolenia jest Warszawski Oddział Przewodników PTTK.

2. Data i miejsce szkolenia: 14.03.2020 r. (sobota), w godz. 9.00-14.00, siedziba Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51/16.

3. Cena: 120 zł

4. Szkolenie ma formę warsztatów.

5. Szkolenie prowadzi trener Elżbieta Hornowska.

6. Opłatę należy w ciągu 7 dni od przesłania zgłoszenia wpłacić na konto:

Warszawski Oddział Przewodników PTTK
50 1240 6218 1111 0000 4622 0907
(w tytule wpisując nazwę szkolenia "Animacja grupy turystycznej"")

7. Na zakończenie szkolenia zostanie wystawiony certyfikat.

8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Warszawski Oddział Przewodników PTTK w celu organizacji szkolenia.

9. Ochrona danych osobowych: Zostałem/am poinformowany/a, że:
a) Administratorem moich danych osobowych jest stowarzyszenie Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-679 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122352.
b) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji kursu i będą przechowywane przez co najmniej 50 lat w archiwum Administratora.
c) Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi, a także innym podmiotom PTTK.
d) Administrator w przypadku narzędzi ułatwiających wysyłanie i odbieranie korespondencji mailowej oraz tworzenie kalendarza rejestracji korzysta z dostawcy, który ma swoją siedzibę w USA, a więc poza Unią Europejską.
W związku z tym moje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail mogą przekazane do tego kraju, a ich odbiorcą może być Google Inc., której to firmie Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych jako procesorowi. Przysługuje mi prawo do żądania kopii danych; Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA
i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
e) Przysługują mi następujące prawa:
a. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przeniesienia danych osobowych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-679 Warszawa
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwy będzie udział w kursie.
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkolenia *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy