Επιλογή Εργαστηρίου - 2nd National Dissemination Event Pestalozzi Programme

Η φόρμα υποδοχής αιτήσεων για το 2nd National Dissemination Event Pestalozzi Programme στην Πάτρα, έχει απενεργοποιηθεί καθώς παρήλθε το χρονικό διάστημα που δόθηκε με την παράταση υποβολής αιτήσεων

Αν επιθυμείτε να καταχωρήσετε αίτηση επιλαχόντα, μπορείτε να απευθύνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο greekpestalozzi@gmail.com με τα εξής στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Σχολείο, Αριθμό κινητού τληεφώνου

Σας ευχαριστούμε θερμά!