Request edit access
44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych - formularz zgłoszeniowy dla Wolontariuszy
PRZED WYPEŁNIENIEM I PRZESŁANIEM FORMULARZA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z INSTRUKCJĄ I INFORMACJAMI PONIŻEJ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych i wizerunku jest Pomorska Fundacja Filmowa z siedzibą w Gdyni Pl. Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia
2) Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez e-mail: biuro@festiwalgdynia.pl
3) Pani/Pana dane osobowe i wizerunek przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz (w przypadku zakwalifikowania) realizacji Festiwalu
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i wizerunku będą upoważnieni pracownicy Pomorskiej Fundacji Filmowej
5) Pani/Pana dane osobowe i wizerunek nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Pani/Pana dane osobowe i wizerunek będą przechowywane przez okres 1 roku od czasu zakończenia rekrutacji
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i wizerunku oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych i/lub wizerunku Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych i wizerunku jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak uczestnictwa w rekrutacji wolontariuszy.

Prosimy również przyjąć do wiadomości, że:

1. 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 16-21 września 2019, jednak wolontariusze są dyspozycyjni w dniach 14-22 września 2019 (przygotowanie obiektów, szkolenia, pakowanie itp.)

2. Organizator poszukuje osób PEŁNOLETNICH i W PEŁNI DYSPOZYCYJNYCH w ww. terminie (tj. wszystkie dni od 14 do 22 września 2019); cechy pożądane u wolontariusza to: punktualność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, sumienność, elastyczność (i nie chodzi nam o jogę :)), zdolność do pracy w grupie, gotowość do pomocy.

3. Kandydaci organizują zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (również ci spoza Trójmiasta); ze strony Festiwalu oferujemy zakwalifikowanym osobom pomoc/pośrednictwo w znalezieniu lokum w przystępnej cenie;

4. Wskazywane w formularzu przez Kandydatów preferowane działy mają charakter informacyjny - opis działów znaleźć można tutaj: https://docs.google.com/document/d/1xTKKSb65UdI7zRwqyi75mVws3erNgUjZq-YOUUUYMEY/edit?usp=sharing
UWAGA! Wolontariusz może zostać przydzielony do działu, którego nie wskazał, w zależności od ilości chętnych vs. miejsc w danym dziale oraz ogólnych potrzeb Biura Festiwalowego;

5. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie (niepełne, z niepoprawnymi danymi uniemożliwiającymi kontakt, bez zdjęcia, wysłane po terminie itp.) nie będą rozpatrywane;

6. Rekrutacja jest dwuetapowa:
Etap pierwszy - selekcja zgłoszonych formularzy;
Etap drugi - rozmowa (spotkania odbywają się w GCFie w Gdyni lub na Skype - dla osób z bardzo daleka. O terminach informujemy na bieżąco drogą mailową, dlatego prosimy sprawdzać pocztę!);

6a. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi osobami, jednak zobowiązuje się, że wszyscy zgłoszeni Kandydaci (również ci niezakwalifikowani) otrzymają mailową informację zwrotną dot. wyniku rekrutacji;

7. Ankiety można nadsyłać do 30 czerwca 2019; w czerwcu i lipcu odbywają się rozmowy rekrutacyjne, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

8. Wpływ na wynik rekrutacji mają m.in.: kolejność zgłoszeń, dyspozycyjność, doświadczenie, komunikatywność.

9. Z chwilą wypełnienia ankiety kandydaci zobowiązują się do przesłania na adres wolontariat@festiwalgdynia.pl swojego wyraźnego zdjęcia (bez okularów przeciwsłonecznych, kapeluszy itp., na neutralnym tle), w formacie .jpg - plik należy zatytułować wg wzoru "Nazwisko_Imię" (własne! :)). Maila ze zdjęciem proszę tytułować "wolontariat 44. FPFF - foto Nazwisko Imię".

Zapraszamy do wypełnienia ankiety! :)
Prosimy o pisanie zgodnie z zasadami języka polskiego oraz ze wskazówkami zawartymi w pytaniach, bez CapsLocka i przede wszystkim zwięźle! (preferowane równoważniki zdań zamiast esejów :))
Dziękujemy i z góry prosimy o cierpliwość! :)

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres wolontariat@festiwalgdynia.pl - ze względu na olbrzymią ilość otrzymywanych wiadomości wszystkie maile prosimy tytułować wg wzoru "wolontariat 44. FPFF - ..." (w miejscu kropek temat, którego dotyczy wiadomość)

Dziękujemy i zapraszamy! :)

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service