WCAG 2.0 rakendamist tutvustav koolitus Tallinnas

Registreerimine on lõppenud. Koolitus toimus 11.11.2014.

Koolitus toimus Euroopa Liidu struktuurivahendite programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.