Request edit access
Lato w Mieście - nieodpłatne zajęcia deskorolkowe w Mysiadle i Nowej Iwicznej
Zajęcia dla początkujących i jeżdżących odbywają się w okresie 2 - 30 lipca 2019 r. we wtorki i czwartki
Można wybrać dowolną liczbę zajęć w tym okresie
Zajęcia odbywają się na skateparkach w Mysiadle i Nowej Iwicznej
Nazwisko i imię dziecka
Your answer
Wiek dziecka
Your answer
Tel. kontaktowy do rodzica
Your answer
Adres e-mail do rodzica
Your answer
Nowa Iwiczna WTOREK godz. 10.00 Skatepark ul. Krasickiego 58
10.00
Wtorek 2 lipca
Wtorek 9 lipca
Wtorek 16 lipca
Wtorek 23 lipca
Wtorek 30 lipca
Nowa Iwiczna: CZWARTEK godz. 10.00 Skatepark ul. Krasickiego 58
10.00
Czwartek 4 lipca
Czwartek 11 lipca
Czwartek 18 lipca
Czwartek 25 lipca
Mysiadło: WTOREK godz. 11.30 skatepark ul. Kwiatowa 28
11.30
Wtorek 2 lipca
Wtorek 9 lipca
Wtorek 16 lipca
Wtorek 23 lipca
Wtorek 30 lipca
Mysiadło: CZWARTEK godz. 11.30 skatepark ul. Kwiatowa 28
11.30
Czwartek 4 lipca
Czwartek 11 lipca
Czwartek 18 lipca
Czwartek 25 lipca
OŚWIADCZENIE
A. OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH Z NAUKI JAZDY NA DESKOROLCE REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ DESKOROLKI GoSKATE

B. INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ ONE DOTYCZĄ

Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego personalia określiłam/em w formularzu zgłoszeniowym na www.goskate.pl, w zajęciach sportowych z nauki jazdy deskorolce prowadzonych przez Szkołę Deskorolki GoSKATE.

A. Oświadczam, że:
1. Dziecko ma przeciwwskazań zdrowotnych, do uczestnictwa w zajęciach sportowych z nauki jazdy na deskorolce.
2. Mam świadomość, że istnieje ryzyko kontuzji i wypadków w czasie zajęć. Bez względu na ostrożność trenerów i ich wychowanków ryzyko to może być ograniczone, ale nigdy nie wyeliminowane.
3. Niniejszym upoważniam organizatorów i pracowników GoSKATE do udzielenia mojemu dziecku wymaganej pomocy medycznej zgodnie z ich najlepszą oceną.
4. Wiadomym mi jest, że forma rekreacji polegająca na jeździe na deskorolce nie jest uregulowana żadnym szczególnym przepisem prawa, brak jest określonych prawem wymogów, kwalifikacji i szczegółowej charakterystyki wymagań co do szczególnych uprawnień trenerskich, a zajęcia prowadzić będą osoby doświadczone, praktycy z doświadczeniem w uprawianiu deskorolki i w pracy z dziećmi i młodzieżą.
5. Biorę odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka na zajęcia i powrót do domu. Jako opiekun prawny dziecka, wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku dziecka w trakcie zajęć, w celu dokumentacji ich prawidłowego przebiegu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie tego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Szkoły Deskorolki GoSKATE, w tym w szczególności na stronach internetowych www.goskate.pl ; www.facebook.com/goskatepl ; www.instagram.com/goskate.pl
6. Dokonując zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach akceptuję postanowienia niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że będąc prawnym opiekunem zgłaszanego dziecka, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na zajęcia prowadzonego przez GoSKATE Maciej Pietrowski z siedzibą w Warszawie przy al. Hawajskiej 2/4 , w związku z art. 6 ust. 1 lit) a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

B. INFORMACJA o zbieraniu danych od osoby, której one dotyczą

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem danych jest GoSKATE Maciej Pietrowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Hawajskiej 2/4.
Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych możliwe są do uzyskania poprzez kontakt na adres goskate@goskate.pl
Dane osobowe są zbierane przez GoSKATE Maciej Pietowski w celu niezbędnym dla realizowania procesów rekrutacyjnych i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z: art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108z póź. zm.).
Dane osobowe kandydatów nie są ujawniane innym odbiorcom.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji: nie dłuższy niż 3 miesiące licząc od dnia zatrudnienia wybranego kandydata w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku gdy nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez kandydatów swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.


Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service