I Foro de Dislexia y otras dificultades de aprendizaje. X. urteurrena.

Dislexiaren eta ikasteko bestelako zailtasunen I. Foroa. X aniversario.

El plazo de inscripción comienza el 1 de septiembre.
Agradecemos la divulgación de este evento.
Dislebi. Asociación de Dislexia Euskadi.

----------------------------------------------------------------------

Izena emateko epea irailaren 1ean hasiko da.
Ekitaldi honen zabalkunderik handiena egitea eskertzen dizugu.
Dislebi. Dilexia Euskadi Elkartea.