Request edit access
ความต้องการด้านสวัสดิการ (นอกเหนือจากทางราชการจัดให้เป็นปกติ)
ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสวัสดิการ ให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สังกัด *
ระบุจังหวัด (ถ้าเลือกสังกัดจังหวัด)
Your answer
1.2 เพศ *
1.3 อายุ *
1.4 ตำแหน่ง *
2. ข้อมูลความต้องการด้านสวัสดิการ (นอกเหนือที่ทางราชการจัดให้เป็นปกติ)
2.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
(ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน) ดังนี้
1) การจัดวางพวงหรีดเคารพศพข้าราชการ บิดา มารดา คู๋สมรส และบุตร
2) ช่วยเหลือบุคลากรกรมฯ ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
3) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อข้าราชการ
4) การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ท่านคิดว่ากรมฯ ควรจัดสวัสดิการด้านใดเพิ่มเติม โปรดเรียงลำดับตามความต้องการจากมากไปหาน้อย
ลำดับที่ 1
Your answer
ลำดับที่ 2
Your answer
ลำดับที่ 3
Your answer
2.2 กรมฯ มีการจัดหารายได้สบทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมฯ โดยจัดจำหน่ายสินค้า ได้แก่เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อโปโล หมวก เข็มกลัด แหวน)
ท่านมีความต้องการหรือมีความเห็นว่ากรมฯ ควรจัดทำและจำหน่ายสินค้าใดเพิ่มเติม
1
Your answer
2
Your answer
3
Your answer
4
Your answer
ท่านคิดว่าเสื้อกรมฯ ควรปรับปรุงรูปแบบหรือไม่ *
ถ้าควร ควรเป็นรูปแบบใด
Your answer
ท่านต้องการให้ไปบริการสินค้า ณ ที่ทำงาน/ที่อบรม/เขตตรวจราชการ หรือไม่ *
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการหรือไม่ *
3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service