Request edit access
Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBF - FTR Bölümü Program Çıktısı Ölçeği
Değerli mezun öğrencimiz, aşağıdaki formda yer alan her madde eğitim program çıktımıza ait olup okulumuzun sizlere vermiş olduğu eğitimden elde ettiğiniz bilgi, beceri ve tutumu sorgulamaktadır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon programına ait çıktılarını ne ölçüde kazandığınızı saptayarak rapor haline getirilecektir.
Maddeleri okuyarak 1 (kesinlikle katılmıyorum), 2 (katılmıyorum), 3 (kararsızım), 4 (Katılıyorum), 5 (kesinlikle katılıyorum) seçeneklerinden size en uygun seçeneği işaretleyiniz.
Email address *
Kaç yıldır çalışıyorsunuz? *
Çalıştığınız yeri/ yerleri belirtiniz (özel eğitim, devlet hastanesi, özel hastane gibi..). *
Mezuniyet yılınızı işaretleyiniz. *
Required
1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel bilimlere, klinik alanlara yönelik teorik ve uygulama bilgi ve becerisi kazandım. *
Kesinlikle katılmıyorum.
Kesinlikle katılıyorum.
2. Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili psikososyal ve mesleki farkındalık bilgisi edindim. *
Kesinlikle katılmıyorum.
Kesinlikle katılıyorum.
3. Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendini geliştirip araştırma önerileri sunma, teknolojik gelişmeleri takip etme ve girişimcilik becerileri kazandım. *
Kesinlikle katılmıyorum.
Kesinlikle katılıyorum.
4. Etik prensiplere bağlı, multidisipliner çalışma ve etkili iletişim kurma becerisi kazandım. *
Kesinlikle Katılmıyorum.
Kesinlikle Katılıyorum.
5. Ulusal ve uluslararası alana özgü literatür araştırma, yayın tarama, araştırma planlama ve veri analizleri konusunda bilgi edindim. *
Kesinlikle Katılmıyorum.
Kesinlikle Katılıyorum.
6. Sağlık alanındaki hukuksal süreçlerini, hasta mahremiyetini ve kişisel verilerin korunması (gizliliği) ilkelerini öğrendim. *
Kesinlikle katılmıyorum.
Kesinlikle katılıyorum.
7. Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlıklı yaşlanmaya yönelik uygulama bilgileri kazandım. *
Kesinlikle katılmıyorum.
Kesinlikle katılıyorum.
8. Fizyoterapi ve rehabilitasyonda alan dışı eğitimlerle sosyokültürel gelişim kazandım. *
Kesinlikle katılmıyorum.
Kesinlikle katılıyorum.
9. Vaka çalışmalarında uygun değerlendirme, yorumlama ve klinik karar verme sürecini yönetme becerisi kazandım. *
Kesinlikle katılmıyorum.
Kesinlikle katılıyorum.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Hasan Kalyoncu University.