Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ศธจ.ราชบุรี
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
1. เพศ *
2. อายุ *
Your answer
3. ระดับการศึกษา *
4. อาชีพ *
5.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา *
6.การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม *
7.ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ *
8.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ *
9.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์ *
10.ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy