Request edit access
Participa i fes voluntariat!
Email address *
Nom / Nombre *
Your answer
Cognoms / Apellidos *
Your answer
Data de naixement / Fecha de nacimiento
MM
/
DD
/
YYYY
Nacionalitat / Nacionalidad *
Your answer
Sexe / Sexo *
Població / Población *
Your answer
Adreça / Dirección
Tipus de via, nom i número / Tipo de vía, nombre y número
Your answer
Codi / Código Postal *
Your answer
Districte /Distrito
Barri / Barrio
Província / Provincia *
Your answer
Telèfon fix / Teléfono fijo
Your answer
Telèfon mòbil / Teléfono móvil
Your answer
LLengua preferent de comunicació / Lengua preferente de comunicación *
Idiomes que parles/ Idiomas que hablas *
Required
Nivell d' estudis / Nivel de estudios *
Situació professional / Situación professional *
Professió / Profesión
Your answer
Carnet de conduir/ Carnet de conducir *
Àmbits d'interès de voluntariat / Ámbitos de interés de voluntariado *
Required
Tipologia de voluntariat / Tipología de voluntariado *
Required
Motivacions per fer voluntariat / Motivaciones para hacer voluntariado *
Escollir mínim 1 opció / Escoger mínimo 1 opción
Required
Has fet voluntariat alguna vegada? / ¿Has hecho voluntariado alguna vez? *
En cas afirmatiu, especifica / En caso afirmativo, especifica
Your answer
Disponibilitat / Disponibilidad *
Escollir mínim 1 opció / Escoger mínimo 1 opción
Required
En compliment del Reglament 2016/679 de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem del tractament de les seves dades personals del que és responsable la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), amb la finalitat de gestionar la seva possible incorporació a entitats de voluntariat social del territori català col·laboradores amb la nostra entitat, així com per enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis per qualsevol via inclosa l'electrònica. No es cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la pròpia tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament. Pot exercir els drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a la Federació Catalana de Voluntariat Social, C. Grassot, 3, 2a planta, 08025 Barcelona, o bé a través del correu electrònic: info@voluntaris.cat, indicant clarament en l'assumpte "Exercici de dret RGPD" . També té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.
*
De acuerdo con el Reglamento 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos del tratamiento de sus datos personales cuyo responsable es la Federación Catalana de Voluntariado Social (FCVS), con la finalidad de gestionar la posible incorporación de personas a entidades de voluntariado social del territorio catalán col·laboradores de nuestra entidad, así como para enviarle información de nuestros productos y servicios por cualquiera via incluso la electrónica. No se cederán datos a terceros excepto cuando así lo requiera la propia tramitación o la persona usuaria lo autorice expresamente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, instalación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Federación Catalana de Voluntariado Social, C/ Grassot, 3, 2 planta, 08025 Barcelona, o bien a través del correo electrónico: info@voluntaris.cat, indicando claramente en el asunto “ Ejercicio de derecho RGPD”. También tiene derecho a realizar una reclamación en las autoridades de protección de datos.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy