Request edit access
Szkolenia "Pilotażowe wypracowanie Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie województwa lubelskiego"
Wypełnienie poniższego formularza jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji w działaniach szkoleniowych  "Pilotażowe wypracowanie Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie województwa lubelskiego", które są adresowane do przedstawicieli instytucji publicznych, Policji, organizacji pozarządowych i Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie ul. Niecała 4/5a.

SZKOLENIA ZAKOŃCZONE SĄ OTRZYMANIEM ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH UCZESTNICTWO.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCOWYCH Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. 783 510 310
e-mail: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl


Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Dysponent Funduszu Sprawiedliwości – Minister Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES”. Oświadczamy, że obowiązki współadministratora danych osobowych będziemy wykonywać w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), zwanym dalej: rozporządzeniem RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z uczestnictwem w wydarzeniu dotyczącym przeciwdziałania przestępczości w ramach pomocy udzielanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu w celu realizacji działań zaplanowanych w projekcie oraz w celach statystycznych i ewaluacyjnych, a także przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu w celach statystycznych, ewaluacyjnych i archiwalnych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj:
https://stowarzyszeniebonafides.pl/wp-content/uploads/2020/10/INFORMACJE-DOTYCZACE-PRZETWARZANIA-DANYCH.pdf

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Powtórz swój adres e-mail.  
Imię i nazwisko *
Miejsce pracy *
Prosimy o podanie pełnej nazwy instytucji/organizacji, w której Pan/i pracuje.
Adres miejsca pracy *
Prosimy o podanie dokładnego adres instytucji/organizacji, w której Pan/i pracuje.
Stanowisko *
Prosimy o podanie stanowiska, na którym Pan/i pracuje. Podanie tej informacji jest wymogiem wzięcia udziału w szkoleniu.
Telefon *
Prosimy o podanie swojego (osobistego) numer telefonu, pod którym będziemy mogli się z Panią/ Panem  kontaktować celem potwierdzenia udziału w szkoleniu.
Proszę wskazać termin szkolenia, w którym chce Pan/i wziąć udział:
Szkolenia odbywają się z podziałem na powiaty. UWAGA: terminy szkoleń są na bieżąco ustalane.
„Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem” (szkolenie 2 dniowe online) *
"Profesjonalna pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem" (szkolenie 5 dniowe online) *
"Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy domowej"  (szkolenie 1 dniowe online) *
"Wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom
pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych"   (szkolenie online)
*
Powiat *
Prosimy o wskazanie powiatu, na terenie którego Pan/i pracuje
Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem? *
Pokrzywdzenie przestępstwem rozumiane szeroko, tj. uszkodzenie ciała, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenie, inne przeciwko wolności seksualnej, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia lub inne przestępstwo niewymienione wyżej.
Czy kiedykolwiek brała Pani/brał Pan udział w szkoleniu/konferencji online? *
Z jakiej aplikacji/platformy wówczas Pan/Pani korzystał/korzystała? *
Required
Czy posiada Pan/i sprzęt umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu online tj. laptop/komputer z kamerą i słuchawkami? *
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o naszych przyszłych działaniach szkoleniowo - badawczych? *
Czy wyraża Pan/i zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną naszego newslettera? *
Dziękujemy za zgłoszenie!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy