Request edit access
KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bu anket KTÜ Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olan meslektaşlarımızın hem çalışma hayatları hakkında bilgi edinmek, hem de Orman Mühendisliği Bölümümüzün eğitim amaçlarının ve program (lisans) çıktılarının değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Değerli mezunlarımıza anketi doldurarak verecekleri destek için içtenlikle teşekkür ederim.
OM Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
Bölüm 1. Kişisel Bilgiler
Cinsiyetiniz *
Yaşınız *
Ortaöğretim Mezuniyetiniz *
Mezuniyet Programınız *
Lisans Eğitiminizi Kaç Yılda Tamamladınız ? *
Your answer
Lisans Mezuniyet Yılınız (Yıl olarak giriniz) *
Your answer
Lisansüstü Eğitim Yaptınız mı ? *
Bir işte çalışıyor musunuz ? *
Cevabınız evet ise, işiniz orman mühendisliği ile ilgili mi ? *
Çalışma Alanınız *
Bölüm 2. Eğitim Amaçları
Aşağıdaki sorulara size en uygun olan seçeneği işaretleyerek cevap veriniz. *
Hiç
Az
Orta
Büyük ölçüde
Tamamen
2.1. Almış olduğunuz eğitim orman mühendisliğinin temel kavram ve ilkelerine hakim olmanıza ne derece etkili oldu?
2.2. Almış olduğunuz eğitim ormancılık uygulamalarında etkin bir orman mühendisi olmanızda ne derece etkili oldu?
2.3. Orman mühendisliği alanıyla ilgili akademik, teknik ve mesleki gelişmeleri takip ediyor musunuz?
2.4. Aldığınız eğitim kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarında işletmecilik, yöneticilik ve danışmanlık yapabilecek bilgi ve beceriler kazanmanızda ne derece etkilidir?
Aşağıdaki soruya size en uygun olan seçeneği işaretleyerek cevap veriniz *
Evet
Hayır
Mezun olduktan sonra proje geliştirme, uygulama ve yönetme süreçlerinden birinde bulundunuz mu?
Bölüm 3: Program Çıktıları
Değerlendirme ölçeği : 1: Kesinlikle katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3:Kısmen katılıyorum, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılmıyorum, 6: Hiçbir fikrim yok.
Aşağıdaki ifadelere sağ taraftaki ölçek üzerinden size en uygun olan seçeneği işaretleyerek cevap veriniz. *
1
2
3
4
5
6
3.1. Ormancılık ve çevre sorunlarını tanımlayabilme; küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarına alternatif çözümler üretebilme becerisi kazandım.
3.2. Ormancılık politikalarını, yasalarını anlama, uygulama ve sektörel yapılanmayı değerlendirebilecek alt yapıya sahip oldum.
3.3. Ormancılığın sosyo-kültürel yapısını ortaya koyabilecek, farkındalık oluşturabilecek ve katılımcı yaklaşımla planlama, uygulama ve denetim becerisi kazandım.
3.4. Ormanların korunması, geliştirilmesi ve ormanların sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanma arasında denge kurma becerisine sahip oldum
3.5. Ağaç, meşcere ve orman kavramlarını tanıma, ölçme, sıralı değişimini ve gelişimini kavrayabilme, silvikültürel müdahale reçetesi hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazandım.
3.6. Orman ekosistemini tanıyabilme, ekonomik, ekolojik ve sosyal işlevlerini belirleyebilme, haritalama ve sürdürülebilir temelde çok amaçlı yönetebilme becerisi kazandım.
3.7. Ağaç fizyolojisi, iklimin etkileri, yangın, böcekler, hastalıklar, orman sağlığı ve verimlilik konularında beceri kazandım
3.8. Bilişim teknolojileri, ölçüm-hesap ve analiz araçlarını kullanabilme becerisi kazandım
3.9. Ekip çalışması yapabilme, bağımsız davranma, insiyatif kullanma, analitik düşünme ve etkin iletişim becerisine sahip oldum
3.10. Ormancılık meslek anlayışı ve etik sorumluluğu kazandım
3.11. Uluslararası ve ulusal güncel sorunları değerlendirme becerisi kazandım.
3.12. Yaşam boyu öğrenme becerisi kazandım.
Bölüm 4. Mezun Olduğunuz Bölüm Hakkında Görüşleriniz *
Değerlendirme Ölçeği: 1: Çok az 2: Az 3: Orta 4: Fazla 5: Çok fazla
1
2
3
4
5
Öğretim üyelerinin öğretim etkililikleri
Ders materyalinin yeterliliği
Ders materyalinin güncelliği
Laboratuvarların yeterliliği
Genel olarak eğitim alt yapısı
Sosyal etkinlikler
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service