Request edit access
Közösségi felmérés (Füzesgyarmati lakosok részére)
Kedves Válaszadó!
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménnyel közösen 53,31 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A pályázat célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a település, településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A kérdőív kizárólag a TOP 5.3.1.-16-BS1-2017-00002 azonosítószámú pályázati program megvalósításának elősegítésére készült.
A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélkül történik. A kiértékelésük során kapott eredmények, információk jelen pályázati program keretében, a fenti célok megvalósítása érdekében kerülnek felhasználásra.
Mely kategóriába esik az életkora? *
Neme *
Mióta él Füzesgyarmaton *
Mennyire tartja fontosnak az alábbiakat a település vonatkozásában? *
Egyáltalán nem fontos
Kevéssé fontos
Fontos
Nagyon fontos
Információáramlás biztosítása
Közösségi beszélgetések, fórumok
Fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe
Kulturált szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a fiatalok számára
Lakosság bevonása a település életébe, programok szervezésébe
Civil kerekasztal a problémák megbeszélésére
Helyi tudás, erőforrások feltárása
Településszépítés
Együttműködés erősítése az önkormányzat és a lakosok között
Környezetvédelem, település tisztasága
Mennyire elégedett az alábbiakkal? *
Egyáltalán nem elégedett
Kevéssé elégedett
Elégedett
Nagyon elégedett
Együttműködés és bizalom mértéke a közösség szereplői között
Információkkal való ellátottság
Település által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség (egészségügyi, szociális, művelődési, szabadidő, sport)
A településen elérhető programok minősége, mennyisége
Mely programok iránt érdeklődne és venne részt rajtuk? (Több választ is jelölhet!) *
Required
Részt venne önkéntesen igényeinek megfelelő programok szervezésében, lebonyolításában, melyek célja a közösségi összefogás és tervezés? *
Részt venne közösségi felmérés végzésében, hogy az eredmény alapján közösségi összefogással segítsék a település életét, közösen szervezzenek programokat? *
Ön mit tudna felajánlani a település közösségfejlesztése érdekében? (Több választ is megjelölhet!) *
Required
Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek az alábbiak közül? (Több választ is megjelölhet!) *
Required
Mióta és milyen módon vesz részt ennek a csoportnak/szervezetnek az életében? *
Your answer
Részt venne egy új civil szervezet alakításában és tevékenységében? *
Amennyiben szeretné, megadhatja nevét és elérhetőségét, hogy a közösségfejlesztési folyamat érdekében felvehessük Önnel a kapcsolatot.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service