แบบทดสอบ เรื่องอาเซียน

ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวลงในช่องที่กำหนดให้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question