Request edit access
АНКЕТЕН ЛИСТ
за подготовка на Локален Акционен План за животна средина за Општина Центар
Email address *
Почитувани наши граѓани, Општина Центар започна со подготовка на стратешки плански документ од областа на животната средина, Локален Акционен План за животна средина (ЛЕАП) за Општина Центар (2018 – 2024 година) во кој ќе ги идентификуваме сегашните притисоци врз животната средина и ќе понудиме решенија за нивно надминување. Вашето мислење во однос на тоа како Вие ги чувствувате еколошките проблеми, што Вие цените дека е еколошка вредност на нашата општина е од особена важност при подготовката на овој документ. Ве молиме искрено да го пополните анкетниот лист и со тоа активно учествувате во креирање на одржлива заедница.
Консултантските друштва за заштита на животната средина „Деконс ЕМА“ дооел Скопје и „ЕкоМозаик“ дооел Скопје се ангажирани од страна на Општина Центар за изработка на ЛЕАП документот.
Ве молиме Анкетниот лист да го потполните со македонска поддршка.
Општи податоци за испитаникот
Пол *
Статус *
Урбана заедница *
Возраст *
Required
Образование *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms