Request edit access
Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Pejabat Tanah dan Galian Selangor (PTGS)
Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas terhadap tahap kepuasan pelanggan berhubung dengan perkhidmatan yang disediakan oleh PTGS. Borang soal selidik ini mempunyai lima (5) bahagian. Sukacita dipohon agar Y.B/YBhg. Dato’/Datin/tuan/puan dimohon untuk melengkapkan butiran seperti yang tertera. Segala maklumat yang diberikan oleh Y.B./ YBhg. Dato’/Datin/tuan/puan dalam soal selidik ini adalah SULIT dan hanya untuk tujuan kajian dan kegunaan PTGS sahaja. Kerjasama yang diberikan oleh Y.B./YBhg. Dato’/Datin/tuan/puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.


PEJABAT TANAH DAN GALIAN SELANGOR (PTGS)
Talian Bebas Tol : 1800-88-2624
Tel : 03-55447823
Faks : 03-55447673
Website : http://ptg.selangor.gov
1. PROFIL RESPONDEN
Sila tandakan (/) di petak berkenaan.
1.1 Golongan/Pelanggan *
Required
1.2 Jantina *
1.3 Umur *
Required
2. TUJUAN, KAEDAH DAN TEMPAT BERURUSAN
2.1 Tujuan Berurusan : (Pilihan jawapan boleh melebihi satu) *
Required
2.2 Cara anda berurusan dengan Unit / Jabatan (Pilih jawapan boleh melebihi satu) *
Required
2.3 Bahagian / Unit berurusan (Nyatakan) *
Your answer
3. TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN
Sila bulatkan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 atau 6 jika tidak berkaitan di kotak yang berkenaan bagi setiap kenyataan di bawah.

1 - Tidak Memuaskan
2 - Memuaskan
3 - Sederhana
4 - Baik
5 - Sangat Baik
6 - Tidak Berkaitan

3.1 Ciri-ciri Portal Rasmi PTGS *
1 - Tidak Memuaskan
2 - Memuaskan
3 - Sederhana
4 - Baik
5 - Sangat Baik
6 - Tidak Berkaitan
a. Reka bentuk yang menarik
b. Fungsi yang interaktif
c. Bersifat mesra pengguna
d. Kandungan yang dikemaskini
e. Penggunaan warna yang sesuai
f. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah jelas
3.2 Layanan kepada pelanggan *
1 - Tidak Memuaskan
2 - Memuaskan
3 - Sederhana
4 - Baik
5 - Sangat Baik
6 - Tidak Berkaitan
a. Bersifat mesra dan menghormati pelanggan
b. Sedia membantu menyelesaikan masalah /aduan
c. Bijak mengawal emosi / bersikap profesional
3.3 Tempoh masa berurusan *
1 - Tidak Memuaskan
2 - Memuaskan
3 - Sederhana
4 - Baik
5 - Sangat Baik
6 - Tidak Berkaitan
a. Masa menunggu (kaunter / talian telefon dan lain-lain)
b. Tempoh maklumbalas urusan
c. Perkhidmatan menepati Piagam Pelanggan
3.4 Ketepatan Berurusan *
1 - Tidak Memuaskan
2 - Memuaskan
3 - Sederhana
4 - Baik
5 - Sangat Baik
6 - Tidak Berkaitan
a. Maklumat jelas dan tepat berkenaan urusan
b. Tahap penyelesaian urusan
3.5 Penilaian Sikap Kakitangan *
1 - Tidak Memuaskan
2 - Memuaskan
3 - Sederhana
4 - Baik
5 - Sangat Baik
6 - Tidak Berkaitan
a. Profesional
b. Responsif
c. Kemahiran
d. Cekap
e. Pegawai dan kakitangan menjaga kredibiliti
f. Keterbukaan menerima pandangan / kritikan pelanggan
3.6 Persekitaran / Kemudahan *
1 - Tidak Memuaskan
2 - Memuaskan
3 - Sederhana
4 - Baik
5 - Sangat Baik
6 - Tidak Berkaitan
a. Kemudahan pelanggan (ruang menunggu, bilik rundingan)
b. Kaunter Perkhidmatan Pelanggan
c. Penunjuk arah / papan tanda
d. Kemudahan bagi Orang Kelainan Upaya (OKU) / Warga Emas
4.APAKAH PINGAT YANG SESUAI DIBERIKAN KEPADA PTGS DALAM MUTU PERKHIDMATANNYA
5. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN TERHADAP PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH PEJABAT TANAH DAN GALIAN SELANGOR
Cadangan Penambahbaikan *
Your answer
*
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service