GISDay 2013

Dziękujemy za rejestrację na warsztaty. Rejestracja została zakończona, warto jednak przed samymi warsztatami sprawdzić, czy nie zwolniło się miejsce.

Warsztaty w godzinach 9:30-11:00:

1. Adam Gawełczyk - Motorola Solutions - Programowanie z wykorzystaniem GIS - aplikacja webowa, sala 1.16, budynek IGiGP UJ, piętro I, ul. Gronostajowa 7

2. Mateusz Maślanka - ProGea Consulting - Przetwarzanie danych LIDAR w oprogramowaniu LP360 dla ArcGIS, sala 1.24, budynek IGiGP UJ, piętro I, ul. Gronostajowa 7

3. Marika Kaletowska - Geodezy - Tworzenie mapy numerycznej za pomocą kompletu oprogramowania MicroStation PowerDraft oraz MK2013 Power, sala 1.20, budynek IGiGP UJ, piętro I, ul. Gronostajowa 7

Warsztaty w godzinach 14:00-15:30:

4. NSGeo - Przemysław Lisowski -  Prace na warstwach OpenStreetMap w bazach danych przestrzennych, sala 1.20, budynek IGiGP UJ, piętro I, ul. Gronostajowa 7

5. Sebastian Gidziela - GISON - GISUJ turystycznie – kreowanie produktu webgisowego, sala 1.24, budynek IGiGP UJ, piętro I, ul. Gronostajowa 7

6. Rolnictwo Precyzyjne - Z mapą na ciągnik. Przykłady i perspektywy zastosowania GIS w rolnictwie, sala 1.16, budynek IGiGP UJ, piętro I, ul. Gronostajowa 7

Warsztat w godzinach 12:00-13:00 w sali 1.16, budynek IGiGP UJ, piętro I, ul. Gronostajowa 7:

7. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków "Zanim porozmawiasz z pracodawcą"