Request edit access
טופס בקשת מלגת דייר מעונות עבור קורסי אקסטרא- תש"ף
הבהרות ותנאים:
- הזכאים לבקשת מלגה הם דיירי מעונות האוניברסיטה במתחם מעונות איינשטיין או ברושים, סטודנטים באוניברסיטת תל אביב משלמי דמי רווחה.
- תקנון אקסטרא חל במלואו על ממלאי טופס זה (נא עיינו בתקנון המופיע באתר).
- גובה המלגה לכל היותר הנו 65% ממחיר הקורס, והרף המרבי למלגה לא יעלה מעל 2000 ₪ לשנת הלימודים תש"ף, ללא הגבלת מספר קורסים.
- ניתן לבקש את ההטבה עד חודשיים מיום סיום הקורס. בקשות שישלחו לאחר מועד זה לא יאושרו.
- הרישום וחלוקת המלגות מנוהל במחלקת הדיור באגודת הסטודנטים על פי כל הקודם זוכה.
- האוניברסיטה והאגודה רשאים להודיע על הפסקת חלוקת המלגות ו/או שינוי התנאים לקבלת המלגה.
- דייר רשאי להשתתף במלגת מעורבות חברתית של המעונות וכן מלגת לימודים זו.
- דייר מעונות המבטל את השתתפות בקורס יחויב בהתאם לתקנון דמי הביטול ואלה יחולו על מלוא שכ"ל.
- דייר שיבטל הרשמתו באיחור (ראו תקנון) תמנע זכאותו למלגה בשנה זו וגם בשנה הבאה.
- דייר אשר לא השתתף בקורס תמנע זכאותו למלגה בשנה זו וגם בשנה הבאה.
יש למלא טופס זה. לאחר בדיקת הטופס ואישורו תקבלו הודעה באמצעות הדוא"ל. לאחר קבלת האישור יש להמשיך בתהליך הרישום הטלפוני מול אקסטרא 03-6225333.
שם פרטי *
Your answer
שם משפחה *
Your answer
ת"ז *
Your answer
מתחם מעונות *
בניין מעונות *
מספר דירה במעונות *
Your answer
שם בעל ההרשאה כפי שמופיע במשרדי המעונות *
Your answer
טלפון *
Your answer
כתובת דוא"ל *
Your answer
שם הקורס המלא *
כפי שמופיע באתר אקסטרא. אם מדובר בקורסי מתא"ם יש לציין את הקורס הספציפי (אופק 24, אופק 21, אופק 9)
Your answer
מועד פתיחת הקורס *
MM
/
DD
/
YYYY
מחיר הקורס *
מחיר הקורס לסטודנט (לפני ההטבה)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tel Aviv University. Report Abuse