Request edit access
CẢM NHẬN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2017
Kính gửi Qúy Hội viên,

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ (CBA) kính gửi Quý Hội viên lời chào và kính chúc sức khỏe.

Để CBA có thể đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, kính đề nghị Quý Hội viên trả lời các câu hỏi theo mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng CBA. Kết quả cuộc khảo sát sẽ được sử dụng để báo cáo chính quyền thành phố Cần Thơ để tham khảo.

Thông tin nhận được từ phía Quý Hội viên sẽ được hoàn toàn bảo mật.

Cảm ơn và trân trọng kính chào.

Xin trả lời bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh () hoặc viết câu trả lời vào dòng kẻ liền bên.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty *
Your answer
Địa chỉ: *
Your answer
1. Đánh giá của doanh nghiệp về điều kiện và môi trường kinh doanh nói chung ở Việt Nam trong các năm 2016-2017
Rất tốt
Tốt
Tạm được
Kém
2016
2017
2. Theo doanh nghiệp những cải thiện gần đây đối với môi trường kinh doanh là gì?(có thể chọn nhiều hơn một ô)
Vui lòng check vào
1. Giảm rào cản gia nhập thị trường
2. Đối xử bình đẳng hơn giữa DN trong nước và DN có vốn nước ngoài
3. Thủ tục xin giấy phép xây dựng dễ dàng hơn
4. Luật lao động cải tiến hơn
5. Tiếp cận tài chính dễ dàng hơn
6. Quy định và thủ tục về đất đai thông thoáng hơn, tiếp cận đất đai dễ dàng hơn
7. Thời gian chuẩn bị, thương lượng và trả các loại thuế ngắn hơn
8. Cải thiện hạ tầng vận tải (hệ thống cầu, đường bộ, cảng biển, sân bay v..v)
9. Cải thiện hệ thống thông tin, viễn thông và năng lượng
10. Nâng cao tính minh bạch và dễ dàng tiếp cận các văn bản luật, kế hoạch, số liệu thống kê
11. Xây dựng mới và cải cách thể chế, luật lệ theo hướng thuận lợi hơn cho DN
12. Tăng cường tuân thủ các quy tắc và thông lệ kinh doanh quốc tế
13. Thực thi pháp luật tốt hơn
14. Tiếp tục cải thiện và đơn giản hóa thủ tục hành chính
15. Ý kiến khác (đề nghị ghi rõ)
Your answer
3. Đề nghị chọn 3 biện pháp quan trọng nhất mà Chính phủ có thể làm để hoàn thiện môi trường kinh doanh
Vui lòng check vào
Cải cách việc soạn thảo và ban hành văn bản pháp quy theo hướng kịp thời, hoàn chỉnh, đồng bộ và tuân thủ các thông lệ quốc tế
Cải cách yếu kém trong việc thực thi luật, năng lực cán bộ, quy trình thực hiện
Tiếp tục cải cách hành chính, bãi bỏ các giấy phép, quy định, thủ tục không cần thiết hay không nhất quán
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường chống hàng giả hàng nhái
Cải cách hệ thống giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp
Tiếp tục cải thiện các quy định và thủ tục để tiếp cận đất đai dễ dàng hơn
Tiếp tục đơn giản hóa và cải cách hệ thống thuế
Ngăn chặn và kiểm soát tham nhũng
Tăng cường tính hiệu quả và minh bạch của dịch vụ hành chính công
Tiếp tục cải thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng
Tăng cường năng lực giải quyết tranh chấp và thực thi phán quyết của trọng tài KT/tòa án
Biện pháp khác (đề nghị ghi rõ)
Your answer
4. Kế hoạch dự kiến ở Việt Nam của doanh nghiệp trong ba (3) năm tới là
Vui lòng check vào
Mở rộng kinh doanh (Trả lời tiếp câu 5)
Kinh doanh bình thường (Trả lời tiếp câu 6)
Giảm qui mô kinh doanh (Trả lời tiếp câu 6)
Đóng cửa (Trả lời tiếp câu 6)
5. Lý do khiến doanh nghiệp mở rộng đầu tư/kinh doanh (có thể chọn nhiều hơn một ô)
Vui lòng check vào
1. Triển vọng kinh tế của Việt Nam/thế giới thuận lợi
2. Mở cửa thị trường và cải cách do Việt nam gia nhập WTO và tham gia các hiệp định thương mại quốc tế khác
3. Tăng cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài
4. Tăng trưởng của thị trường trong nước và khu vực
5. Ưu đãi về thuế
6. Cải thiện môi trường pháp lý
7. Cải thiện việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tăng cường chống hàng giả hàng nhái
8. Sẵn có lao động có tay nghề với chi phí cạnh tranh
9. Cải thiện cơ sở hạ tầng
10. Lý do khác (đề nghị ghi rõ)
Your answer
6. Lý do khiến doanh nghiệp không mở rộng đầu tư/kinh doanh (có thể chọn nhiều hơn một ô)
Vui lòng check vào
1. Triển vọng kinh tế của Việt Nam không thuận lợi
2. Triển vọng kinh tế thế giới không thuận lợi
3. Tệ quan liêu và tham nhũng gia tăng
4. Bất lợi về thuế
5. Thực thi luật pháp kém, thiếu đồng bộ, nhất quán
6. Thiếu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, yếu kém trong chống hàng giả hàng nhái
7. Cơ sở hạ tầng kém
8. Chậm đổi mới thể chế và luật pháp
9. Thiếu lao động có kỹ năng, tay nghề với chi phí cạnh tranh
10. Chi phí kinh doanh cao
11. Lý do khác (đề nghị ghi rõ)
Your answer
7. Đánh giá của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam theo các mặt
Rất tốt
Tốt
Kém
Rất kém
1. Quản lý kinh tế vĩ mô (kiềm chế lạm phát, điều hành tỷ giá v..v)
2. Khả năng cạnh tranh trong khu vực
3. Môi trường pháp lý
4. Cơ sở hạ tầng
5. Nguồn cung lao động có tay nghề chuyên môn cao
6. Tiếp cận đất đai
7. Tiếp cận vốn
8. Khả năng tiếp cập ngoại tệ
9. Tiếp cận thông tin, văn bản luật pháp, kế hoạch của nhà nước liên quan đến công việc kinh doanh
10. Hệ thống thuế và quản lý thuế
11. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, hàng nhái
12. Hiệu quả của dịch vụ hành chính
13. Giải quyết tranh chấp và việc thực thi phán quyết của tòa án, trọng tài KT tại Việt Nam
14. Chi phí kinh doanh
8. Đánh giá của doanh nghiệp về mội trường kinh doanh của thành phố Cần Thơ
Rất tốt
Tốt
Kém
Rất kém
1. Giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của doanh nghiệp
2. Hạ tầng cơ sở
3. Hiệu quả của thủ tục hành chính
4. Mối quan hệ giữa chính quyền với doanh nghiệp
5. Tiếp cận đất đai
6. Chống hàng giả, hàng nhái
7. Nguồn cung lao động
8. Hệ thống thuế và quản lý thuế
9. Khác (xin nêu rõ)
Your answer
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh phố Cần Thơ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms