Request edit access
DIBUIX (menor d'edat)
Email address *
NOM *
Your answer
COGNOMS *
Your answer
DATA DE NAIXEMENT *
MM
/
DD
/
YYYY
TELÈFON *
Your answer
ADREÇA *
Your answer
POBLACIÓ *
Your answer
CODI POSTAL *
Your answer
CORREU ELECTRÒNIC *
Your answer
COMPTE BANCARI *
IMPORTANT! HA D'INCLOURE EL CODI IBAN!
Your answer
GRUP AL QUAL M'INSCRIC: *
Required
Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten més amunt a participar a la formació de DIBUIX *
Required
Autoritzo que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia. *
Required
Que l'alumne pugui marxar sol o sola a casa *
Required
Que s’utilitzi l’adreça de correu electrònica per tal d’estar informat o informada sobre les diverses activitats i projectes que es porten a terme des de l'àrea de formació de l’Ajuntament de la Selva del Camp *
Required
Que es faci un ús pedagògic i/o de promoció de les imatges realitzades en les activitats dutes a terme per l'àrea de formació *
Required
I per a que així consti adjunto a continuació les meves dades com a mare, pare i/o tutor o tutora
Your answer
NOM *
Your answer
COGNOMS *
Your answer
DNI/NIE *
Your answer
PROTECCIÓ DE DADES
D'acord amb la Llei orgànica 1720/2007, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer "Registre d'entrades i sortides", del qual és responsable l'Ajuntament de la Selva del Camp. La finalitat és la gestió de les sol·licituds rebudes per l'Ajuntament, i autoritza expressament al responsable del fitxer el tractament de les dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de la Selva del Camp. CIF P4314700H - Correu electrònic: ajuntament@laselvadelcamp.cat
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service