Request edit access
Akademia Samodzielności
Formularz rekrutacyjny służy zebraniu podstawowych informacji dot. uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w mieszkaniach realizowanych w ramach projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością
w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Cel projektu:
Zwiększenie samodzielności i samoobsługi niesamodzielnych 72 osób z niepełnosprawnością ruchową, przebywających w mieszkaniach wytchnieniowych, poprzez udział w zajęciach w okresie 1.03.2018-28.02.2021 oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 45 opiekunów faktycznych.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy