Request edit access
Badanie reakcji gospodarstw rolnych i identyfikacja procesów dostosowawczych na pogorszenie się koniunktury gospodarczej
Szanowni Państwo!
Proszę o wypełnienie niniejszej ankiety, która będzie wykorzystana wyłącznie do celów naukowych.
Ankieta jest anonimowa.
Z góry dziękuję!
Gospodarstwem rolnym kieruje
Wykształcenie osoby kierującej gospodarstwem:
Wiek kierującego gospodarstwem:
Gospodarstwo specjalizuje się w: (gatunek pogłowia, uprawiane rośliny)
Your answer
Jaki jest powierzchnia użytków rolnych w Pan/Pani gospodarstwie?
Czy w gospodarstwie są zatrudnieni pracownicy?
Jeśli ,,tak'' to ilu?
Your answer
Czy w ostatnich latach zmieniło się zatrudnienie w gospodarstwie?
Jeśli ,,tak'' to wzrosło/zmalało i o ile?
Your answer
Czy odczuwa Pan/Pani objawy załamania koniunktury (pogorszenie opłacalności produkcji)?
Co Pana/Pani zdaniem jest głównym symptomem pogorszenia opłacalności produkcji?
Czy w ciągu ostatnich lat zmienił/a Pan/Pani powierzchnię uprawy?
Jeśli ,,tak'' to co uległo zwiększeniu/zmniejszeniu i o ile ha?
Your answer
Czy w ciągu ostatnich lat zmienił/a Pan/Pani wielkość stada zwierząt?
Jeśli ,,tak'' to jaki gatunek uległ zwiększeniu/zmniejszeniu i o ile sztuk?
Your answer
Jak widzi Pan/Pani przyszłość swojego gospodarstwa?
Jakie kroki planuje Pani/Pan podjąć w sytuacji pogorszenia się warunków gospodarowania?
Jakie kroki planuje Pan/Pani podjąć w związku z pogorszeniem opłacalności produkcji roślinnej?
Jakie kroki planuje Pan/Pani podjąć w związku z pogorszeniem opłacalności produkcji zwierzęcej?
Czy zamierza Pan/Pani w okresie przedłużającego się pogorszenia koniunktury w rolnictwie korzystać z programów wspierających z Unii Europejskiej?
Jeśli ,,tak'' to z jakich?
Your answer
Czy przychody pieniężne uzyskane z Pana/Pani gospodarstwa w okresie pogorszenia warunków gospodarowania (zapoczątkowanego kryzysem z lat 2008-2012) były:
Czy w okresie pogorszenia warunków gospodarowania (kryzys 2008-2012) zaoszczędził/a Pan/Pani część pieniędzy?
Jeśli ,,tak'' to czy oszczędności te były w porównaniu z latami ubiegłymi:
Czy uważa Pan/Pani, że w kolejnych latach gospodarowania uda się zaoszczędzić:
Czy w okresie dekoniunktury z lat 2008-2012 gospodarstwo było zadłużone?
Czy jest zadłużone obecnie?
Czy Pan/Pani w okresie pogarszajacej się koniunktury inwestuje w środki trwałe (zakup narzędzi, maszyn, budynków itp.)?
W czym dopatruje się Pan/Pani szansy na powiększenie swoich dochodów?
Jakie czynniki ograniczają/utrudniają rozwój Pana/Pani gospodarstwa?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service