Request edit access
Inscription pour devenir buddy /// Inschrijving om buddy te worden
Merci pour votre intérêt pour le système de buddy.

Les questions qui suivent nous permettent de vous mettre en contact avec un jeune dont les besoins correspondent à votre profil.

///

Bedankt voor uw interesse in ons buddy systeem.

De volgende vragen kunnen ons helpen om u in contact te brengen met een jongere wiens behoeften overeenkomen met uw profiel.
Votre nom et prénom /// Uw naam en voornaam *
Your answer
Votre adresse e-mail /// uw e-mailadres *
Your answer
Votre numéro de téléphone /// uw GSM-nummer *
Your answer
Dans quelle langue vous sentiriez-vous à l'aise d'aider un jeune? /// In welke taal wenst u het liefst met een jongere te werken? *
Plusieurs réponses possibles - Meerdere antwoorden mogelijk
Required
Dans quelle matière vous sentiriez-vous à l’aise d’aider un jeune? Le jeune ne s'attend pas à ce que vous soyez un expert dans ce(s) matière(s). Le jeune n'a souvent que besoin d'un soutien organisationnel. /// Voor welk(e) vak(ken) wenst u het liefst met een jongere te werken? De jongere verwacht niet van u dat u een expert bent in dit vak/deze vakken. Vaak heeft een jongere alleen nood aan een organisatorische steun. *
Plusieurs réponses possibles - Meerdere antwoorden mogelijk
Required
Dans quel(s) domaine(s) professionnel(s) aimeriez-vous, vous et/ou votre réseau, aider un jeune en âge de se lancer sur le marché de l’emploi ? Vous ne devez pas forcément pratiquer le métier qu’il désire faire ou avoir suivi les études qu’il souhaite entreprendre, mais le coacher et l’aider dans ses réflexions, notamment en le mettant en contact avec votre réseau. /// Op welk(e) professionel(e) domein(en) zou jij en je netwerk een jongere willen helpen de arbeidsmarkt te betreden? Je hoeft niet noodzakelijk het beroep uit te oefenen dat hij/zij wil doen of de studies te hebben gevolgd die hij/zij wil ondernemen. Je coacht hem/haar en helpt bij zijn/haar reflecties, met name door hem/haar in contact te brengen met jouw netwerk. *
NB : Il s’agit d’un projet pilote lancé en 2020 qui grandira grâce à vos retours constructifs. /// Dit is een pilootproject gelanceerd in 2020 die zal evalueren dankzij jou
Required
A quelle fréquence êtes-vous disponible? /// Hoe vaak bent u beschikbaar? *
Avez-vous des jours de préférence? /// Heeft u een voorkeur voor de dagen? *
Vous pouvez cocher tous les moments où vous êtes disponible - Duid alle opties aan die voor u mogelijk zijn.
Required
Avez-vous une préférence pour le lieu de rendez-vous? /// Heeft u een voorkeur voor de locatie? *
Required
Quelle est l'adresse de votre domicile/de votre bureau? /// Wat is het adres van uw huis/kantoor? *
Your answer
Avec quel moyen de transport vous déplacez-vous à et autour de Bruxelles ? /// Met welk vervoermiddel verplaatst u zich in en rond Brussel?
Nous essayons que le trajet entre vous et le jeune soit le plus avantageux pour vous si vous vous déplacez pour le jeune. /// We willen ervoor zorgen dat het trajet tussen u en de jongere in uw voordeel is als u u verplaatst voor een werksessie
Your answer
A partir de quelle date êtes-vous disponible? /// Vanaf welke datum bent u beschikbaar? *
Le matching entre un buddy et un jeune de TADA se fait de septembre à avril. Le projet pilote de buddy par domaine professionnel commence en février 2020  /// De matching tussen een buddy en een jongere van TADA vindt plaats van september tot april. Het buddy piloot project via een professioneel domein begint in februari 2020.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Toekomstatelierdelavenir. Report Abuse