Request edit access
Chestionar părinți - nivel primar, gimnazial și liceal
Comisia pentru Evaluarea și Asigurare a Calității din cadrul Colegiului Național Pedagogic "Spiru Haret", Buzău este preocupată de satisfacția beneficiarilor față de serviciile educaţionale. În acest demers, evaluarea calităţii acestor servicii ocupă un loc deosebit de important. În scopul de a realiza o apreciere cât mai obiectivă şi de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din școala unde învățați, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde următoarelor întrebări.
Vă mulţumim pentru participare şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor!
1. Cunoașteți numele dirigintelui/învățătorului clasei în care învață fiul/fiica dvs. precum și disciplina pe care acesta o predă ? *
2. În ce mod luați legătura cu dirigintele/învățătorul clasei ? *
Required
3. Precizați motivele pentru care ați luat legătura cu dirigintele/învățătorul clasei ? *
Required
4. În cadrul întâlnirilor cu dirigintele/învățătorul clasei, acesta v-a prezentat / informat cu privire la: *
Required
5. Ați primit acasă adrese / scrisori de la dirigintele/învățătorul clasei sau de la școală? *
6. În caz afirmativ, care a fost motivul ?
7. Care este frecvența cu care ați luat legătura cu dirigintele/învățătorul clasei? *
8. Faceți parte din comitetul de părinți al clasei ? *
9. În caz afirmativ, ce probleme ați discutat / rezolvat împreună cu dirigintele/învățătorul clasei?
10. Copilul dvs. are carnet de note ? *
11. În caz afirmativ, este completat cu notele și mediile obținute de copilul dvs.? *
12. Vă place cum arată școala în care învață copilul dvs.? *
13. Școala în care învață copilul dvs. este implicată în proiecte școlare naționale sau internaționale? *
14. După părerea dvs. în școală se acordă importanță sporită: *
Required
15. A participat copilul dvs. în cursul acestui an școlar sau în anul școlar trecut, la ore de sprijin la învățătură desfășurate în afara orarului obișnuit al clasei? *
16. Dacă da, la ce discipline ? *
Required
17. A participat copilul dvs. la concursuri școlare? *
18. Dacă da, precizați tipul concursului:
19. A participat copilul dvs. la ore de pregătire suplimentară pentru concursurile școlare? *
20. Ați vrea să se îmbunătățească: *
Required
21. Ați participat la activități organizate de școală ? *
22. Dacă da, în ce a constat participarea dvs. ?
23. Ați fost consultat în alegerea disciplinei opționale la clasa copilului dvs. ? *
24 Ce informații sunt expuse în şcoală, la vedere? *
Required
25. Consiliul părinților clasei se întrunește: *
26. Cum apreciați comunicarea cu dirigintele/învățătorul clasei ? *
27. Cum apreciați comunicarea cu conducerea școlii ? *
28. Copilul dvs. este în siguranță în școală ? *
29. Notele obținute de copilul dvs. vă sunt anunțate: *
30. Cunoașteți activitățile desfășurate de alte clase? *
31. Cunoașteți oferta școlii? (resurse materiale, resurse umane, opționale, proiecte, parteneriate, rezultate la olimpiade și concursuri, etc.) *
Required
32. A participat copilul dvs. la un exercițiu de evacuare în caz de incendiu sau cutremur ? *
33. Este respectat orarul clasei în care învață copilul dvs.? *
34. Ați mai completat astfel de chestionare? *
Domiciliul *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service