The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 2
Section 2 of 2
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
1.
Option 1
2.
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
1.
Option 1
2.
Option 2
3.
Option 3
4.
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Option 1
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
បដិសេធទាំងស្រុង
មិនយល់ស្របខ្លះៗ
មិនមានយោបល់
យល់ស្របខ្លះៗ
យល់ស្របទាំងស្រុង
សៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះងាយស្រួលយល់ 
សៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះវែងពេក
សៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិតគ្រប់គ្រាន់
ខ្ញុំនៅតែមានចម្ងល់បន្ទាប់ពីបានអានសៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះ
ខ្ញុំបានដឹង និងយល់អំពីព័ត៌មាននៅក្នុងសៀវភៅនេះភាគច្រើនរួចទៅហើយ
ក្រោយពីបានអានសៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនក្នុងធ្វើផែនការ និងធ្វើការសាងសង់បង្គន់ឲ្យបានល្អនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះខ្ពស់
សៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវគំនិតថ្មីៗក្នុងការសាងសង់បង្គន់ឲ្យបានល្អនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះខ្ពស់
ខ្ញុំនឹងណែនាំសៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះទៅកាន់អ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំ
Rows
1.
សៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះងាយស្រួលយល់ 
2.
សៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះវែងពេក
3.
សៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិតគ្រប់គ្រាន់
4.
ខ្ញុំនៅតែមានចម្ងល់បន្ទាប់ពីបានអានសៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះ
5.
ខ្ញុំបានដឹង និងយល់អំពីព័ត៌មាននៅក្នុងសៀវភៅនេះភាគច្រើនរួចទៅហើយ
6.
ក្រោយពីបានអានសៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនក្នុងធ្វើផែនការ និងធ្វើការសាងសង់បង្គន់ឲ្យបានល្អនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះខ្ពស់
7.
សៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវគំនិតថ្មីៗក្នុងការសាងសង់បង្គន់ឲ្យបានល្អនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះខ្ពស់
8.
ខ្ញុំនឹងណែនាំសៀវភៅក្បួនសាងសង់នេះទៅកាន់អ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំ
9.
Add row
Columns
បដិសេធទាំងស្រុង
មិនយល់ស្របខ្លះៗ
មិនមានយោបល់
យល់ស្របខ្លះៗ
យល់ស្របទាំងស្រុង
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
ឈ្មោះ:
No responses yet for this question.
អង្គការ:
No responses yet for this question.
អ៊ីមេល:
No responses yet for this question.