Request edit access
Регистрација
Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), како единствен колаборативен центар на МОТ во Македонија и како Focal Point за Европската агенција за безбедност и здравје при работа, согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа од страна на Министерството за труд и социјална политика,организира обуки за континуирана едукација на стручните лица во областа на безбедноста и здравјето при работа. Со цел навремено да бидат информирани сите чинители од областа на БЗР, за предвидените настани согласно Годишната програма за спроведување на обуки од областа на безбедноста и здравјето при работа, Македонското здружение за заштита при работа е во процедура на креирање на база на податоци.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service