Request edit access
แบบสำรวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
คำชี้แจง :
แบบสำรวจนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สร้างขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป ที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

Sign in to Google to save your progress. Learn more
โปรดเลือกตามรายการที่ตรงกับความเป็นจริง และกรุณาทำเครื่องหมายทุกข้อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 จังหวัด *
1.2 เพศ *
Required
1.3 อายุ *
ตอนที่ 2 การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
1. ท่านปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอันเป็นการกระทำทางกายต่อไปนี้หรือไม่
ปฏิบัติเป็นประจำ (5)
ปฏิบัติส่วนใหญ่ (4)
ปฏิบัติบางครั้ง (3)
ปฏิบัติน้อยครั้ง (2)
ไม่ทำ (1)
1.1 ไม่ให้ร้ายทำลายชีวิต ทรัพย์สิน ครบครัว สังคม ของเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ (ศีล 5)
1.2 ทำความดีที่เป็นกุศลจิต เช่น ทำบุญตักบาตร การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อได้รับความเดือนร้อนหรือประสบภัยต่าง ๆ
1.3 มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจการที่เป็นส่วนรวม เช่น การบริจาคเพื่อการศาสนา การศึกษา สาธารณะกุศล หรืออื่น ๆ
1.4 ไม่กล่าวร้ายให้คนอื่นเสียหายทั้งต่อหน้าและลับหลัง
1.5 ไม่ประพฤติในทางที่เป็นการทำลายสติ สัมปชัญญะของตนเองให้เสื่อมลง เช่น การดื่มสุรา เครื่องดอง ของเมา เสพสารเสพติดให้โทษ
1.6 ไม่ประพฤติในทางทุจริต คดโกง แม้เรื่องเล็กน้อย
Clear selection
2. ท่านปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอันเป็นการกระทำเพื่อพัฒนาจิตใจ ดังต่อไปนี้หรือไม่
ปฏิบัติเป็นประจำ (5)
ปฏิบัติส่วนใหญ่ (4)
ปฏิบัติบางครั้ง (3)
ปฏิบัติน้อยครั้ง (2)
ไม่ทำ (1)
2.1 สวดมนต์
2.2 ฟังเทศน์/ฟังธรรม/ดูรายการธรรมะ/อ่านหนังสือธรรมะ
2.3 นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา /ปฏิบัติธรรม
2.4 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีกรรม หรือศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy