Request edit access
Máy tính và Hệ điều Hành
Chọn câu sai trong các câu sau:
1 point
LAN là mạng:
1 point
WAN là mạng:
1 point
Nguyên nhân không thể phục hồi lại thông tin (file/folder) bị xóa là:
1 point
Chức năng cảu phím thanh ngang (Space bar) là:
1 point
windows XP là hệ điều hành:
1 point
Chọn câu đúng trong các câu sau:
1 point
Nguyên nhân xuất hiện thông báo sau là:
1 point
Captionless Image
Các thiết bị xuất thông tin là:
1 point
Với 2byte có thể mô tả được bao nhiêu trạng thái nhị phân?
1 point
Khi tạo thư mục (folder), cách đặt tên nào sau đây là hợp lệ?
1 point
Khi lưu một tài liệu , cách đặt tên file nào sau đây la không hợp lệ
1 point
Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị vào?
1 point
Ram là bộ nhớ:
Các file có tên: "Windows.doc, Tinhoccanban.doc' Tinhocvanphong.doc " cùng chung mô tả nào sau đây:
1 point
File nào sau đây thuộc về mô tả "???092012.doc":
1 point
Các file có tên: " windows.doc, Tinhoccanban.doc, Tinhocvanphong.doc" cùng chung qui mô nào sau đây:
1 point
Các thành phần chính của một máy tính là
1 point
Cách đặt tên file nào sau đây là hợp lệ?
1 point
Khi người dùng mở một file, nội dung của file (thông tin) được nạp:
1 point
Chọn câu đúng tróng các phép đổi đơn vị sau
1 point
Chọn câu sai trong các câu sau:
1 point
ROM được viết tắt bởi cụm từ sau:
1 point
Vai trò của hệ điều hành là:
1 point
CÁc file có tên; "nghephothong.exe, tinhoc.doc, vanphong.xls" chung mô tả nào sau đây:
1 point
Chương trình tiện ích là:
1 point
File nào sau đây thuộc về mô tả "ntp????.doc":
1 point
thiết bị ngoại vi là những thiết bị:
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms