Request edit access
DATABASE
câu 1:Dữ liệu (Data) là gì?
1 point
câu 2:Cơ sở dữ liệu là gì?
1 point
Câu 3:Dung lượng của Big Data hiện nay nằm trong khoảng?
1 point
Câu 4:Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?
1 point
Câu 5: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được ứng dụng vào lĩnh vực nào?
1 point
Câu 6: Đâu là hệ quản trị cơ sở dữ liệu?
Câu 7: Hoạt động nào sau đây thể hiện thao tác cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu?
1 point
câu 8: Họat động nào sau đây thể hiện thao tác khai thác cở sở dữ liệu?
Câu 9:Khẳng định nào sau đây là đúng?
câu 10: Bạn A có thể truy cập để thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân của bạn B được không? Giải thích?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms