แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดงานนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอดมศึกษา ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีมหาวิทยาลัยจำนวน 90 สถาบันเข้าร่วมจัดกิจกรรม ขอเรียนเชิญโรงเรียนหรือสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับตามฟอร์มข้างล่างนี้
โรงเรียน *
Your answer
จังหวัดอุบลราชธานี *
อำเภอ *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อาจารย์ผู้ประสานงาน *
Your answer
เบอร์ติดต่อ *
Your answer
วันที่ต้องการเข้าร่วมชมนิทรรศการ
เช้า
บ่าย
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
วันที่่ 22 มิถุนายน 2561
จำนวนครูที่พาเรียนเข้าร่วมกิจกรรม *
Your answer
ชื่ออาจารย์คนที่ 1
Your answer
ชื่ออาจารย์คนที่ 2
Your answer
ชื่ออาจารย์คนที่ 3
Your answer
ชื่ออาจารย์คนที่ 4
Your answer
ชื่ออาจารย์คนที่ 5
Your answer
ชื่ออาจารย์คนที่ 6
Your answer
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวนคน)
Your answer
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จำนวนคน)
Your answer
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด (คน) *
Your answer
การตอบรับการเข้าร่วมนิทรรศการกรณีต้องการเอกสารเป็นทางการ
สามารถดำเนินการตามคำแนะแนำด้านล่างได้ดังนี้
1. download แบบฟอร์มตอบรับและหนังสือเชิญประชุม ที่่ https://drive.google.com/file/d/18wKgLGLq3eb_nKmr-kdIU4C0tuxQeSRw/view?usp=sharing ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
2. เมื่อdownload เสร็จแล้ว สามารถนำส่ง
2.1 ทาง email : entry.ubu@gmail.com หรือ Fax 045-353-119
2.2 หรือทางไปรษณ๊ย์
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms