แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีแนวคิดที่จะเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่วิทยาเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี 2 หลักสูตรที่เปิดเป็นหลักสูตร 4 ปี เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ และหลักสูตรต่อเนื่อง วันเสาร์อาทิตย์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ อ.พัชร์สิริ 081-700-4922 หรือ อ.มงคล 091-837-8784

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access