මන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ සිංහල ධර්ම දේශනා
The form "මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි ධර්ම දේශනා" is no longer accepting responses.

We have finished this program.

මෙම CD බෙදා දීමේ වැඩසටහන අවසන් කරන ලදී. මේ යටතේ CD 1700 ක් බෙදා දුන් බව සතුටින් දන්වමු. ඔබ දැනටමත් CD එකක් ලබා ගෙන ඇත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයට සවන් දෙන්න, copy කර අන් අයට බෙදා දෙන්න.

ඔබට CD එක ලබා ගැනීමට නොහැකි වුවා නම් පහත විකල්ප දෙකෙන් එකක් භාවිතා කරන්න.

1) CD එකේ පිටපතක් පහත link එකෙන් download කර burn කර ගැනීමට හැකියි
https://www.mediafire.com/folder/xcenb88qd6x2l/CD (700 MB ISO file)

2) තැපෑලෙන් ලිපියක් අප වෙත එවන්න. ඔබගේ ලිපිනය හා අවශ්‍යතාවය පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න.
නිවන් මග, 595/5 රොමියෙල් මාවත, පනාගොඩ, හෝමාගම.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy