The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Question
Question Type
Loading image…
Option 1
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1.
טביב - פיילוט
2.
מיכה רייסר (מקיף ו) - פיילוט
3.
אשלים-(מקיף ט)- פיילוט
4.
אחרון הבילויים (מקיף ג' העמית) -פיילוט
5.
בר לב (מקיף עירוני ח) - פיילוט
6.
מעין (מקיף י"ב)- פיילוט
7.
הראשונים (מקיף י"א) - פיילוט
8.
אולפנא ראשלצ
9.
מעלות
10.
מקיף ממ"ד
11.
קרית גנים
12.
עירוני ד גן נחום
13.
בן גוריון
14.
מקיף ז רביבים
15.
מקיף ג עמית
16.
מקיף י אבני החושן
17.
מקיף ו ע"ש יגאל אלון
18.
טומשין
19.
גמנסיה ראלית
20.
ישיבת בני עקביא
21.
עירוני ה מקיף
22.
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
עברית
מתמטיקה
מדע וטכנולוגיה
אנגלית
מולדת/ גיאוגרפיה
ערבית
היסטוריה
ספרות
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
כיתה ז'
כיתה ח'
כיתה ט'
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1.
בחר מהרשימה
2.
1. מורה בכיר/ה
3.
2. תואר ראשון
4.
3. תואר שני
5.
4. תואר שלישי
6.
5. אחר
7.
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Title
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
ארגון, איתור וחיפוש מידע בתיקיות בדיסק
טיפול בקובץ: שמירה, העתקה, מחיקה
הדפסת קובץ: בחירת מדפסת, סימון מספר עותקים
Rows
1.
ארגון, איתור וחיפוש מידע בתיקיות בדיסק
2.
טיפול בקובץ: שמירה, העתקה, מחיקה
3.
הדפסת קובץ: בחירת מדפסת, סימון מספר עותקים
4.
Add row
Columns
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
הוספת צורות אוטומטיות, שימוש בסרגל ציור ועיצוב word art
הוספת תמונה, שינוי גודל, בחירת מקטע ממנה
הוספת טבלה ועיצובה, טיפול בגלישת טקסט, חזרה על שורות כותרת
הוספת הפנייה (היפרלינק) לאתר, לקובץ, למקום אחר במסמך (סימניה)
עקוב אחר שינויים והוספת הערה
Rows
1.
הוספת צורות אוטומטיות, שימוש בסרגל ציור ועיצוב word art
2.
הוספת תמונה, שינוי גודל, בחירת מקטע ממנה
3.
הוספת טבלה ועיצובה, טיפול בגלישת טקסט, חזרה על שורות כותרת
4.
הוספת הפנייה (היפרלינק) לאתר, לקובץ, למקום אחר במסמך (סימניה)
5.
עקוב אחר שינויים והוספת הערה
6.
Add row
Columns
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
יצירת הפניות בתוך המצגת: לאתר, לקובץ, לשקופית
הוספת סרטון, תמונה, אנימציה, קול
Rows
1.
יצירת הפניות בתוך המצגת: לאתר, לקובץ, לשקופית
2.
הוספת סרטון, תמונה, אנימציה, קול
3.
Add row
Columns
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
שימוש בפונקציות פשוטות: ממוצע, סכום
שימוש באשף התרשימים ליצירת גרף
Rows
1.
שימוש בפונקציות פשוטות: ממוצע, סכום
2.
שימוש באשף התרשימים ליצירת גרף
3.
Add row
Columns
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
קיטלוג אתרים במועדפים כולל בתיקיות שיצרת
הורדה/שמירה של קבצים ותמונות באינטרנט
Rows
1.
קיטלוג אתרים במועדפים כולל בתיקיות שיצרת
2.
הורדה/שמירה של קבצים ותמונות באינטרנט
3.
Add row
Columns
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
ניהול ספר כתובות בדואר אלקטרוני
שימוש בתוכנת מסרים מיידים, כגון: MSN, גוגולטוק, ICQ
כתיבת תגובות בפורום או בבלוג
Rows
1.
ניהול ספר כתובות בדואר אלקטרוני
2.
שימוש בתוכנת מסרים מיידים, כגון: MSN, גוגולטוק, ICQ
3.
כתיבת תגובות בפורום או בבלוג
4.
Add row
Columns
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
שימוש במאגרי תוכן לימודיים לצורך הוראה, כדגוגמת: אופק, גלים, בריינפופ או במאגרי תוכן ייעודיים
Rows
1.
שימוש במאגרי תוכן לימודיים לצורך הוראה, כדגוגמת: אופק, גלים, בריינפופ או במאגרי תוכן ייעודיים
2.
Add row
Columns
1. לא שולט/ת
2. שולט/ת במידה מועטה
3. שולט/ת במידה מסוימת
4. שולט/ת במידה רבה
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1. כלל לא
2. לעיתים
3. לעיתים קרובות
4. כמעט תמיד
אני משתמש/ת במהלך השיעור בכיתה במחשב + מקרן ו / או במחשבים הנמצאים בכיתתי, לצורך הצגת מידע, הסבר או הדגמה
אני מעלה לאתר הבית ספרי משימות לימודיות ו/או תכנים להרחבת הידע של תלמידי
אני נוהג/ת לתת לתלמידי משימות מתוקשבות המיועדות לתרגול ושינון, לפתרון בעיות ולשימוש במקורות מידע
אני מפתח/ת בעצמי משימות מתוקשבות בתחומי דעת שונים (2 משימות בשנה לפחות)
אני מנחה את תלמידי להישמר מפני סכנות אפשריות הקשורות לשימוש ברשת האינטרנט כגון: פגיעה בפרטיותם, התמכרות לרשת, פגיעה בזכויות יוצרים, קניין רוחני, הוצאת דיבה וכדומה
Rows
1.
אני משתמש/ת במהלך השיעור בכיתה במחשב + מקרן ו / או במחשבים הנמצאים בכיתתי, לצורך הצגת מידע, הסבר או הדגמה
2.
אני מעלה לאתר הבית ספרי משימות לימודיות ו/או תכנים להרחבת הידע של תלמידי
3.
אני נוהג/ת לתת לתלמידי משימות מתוקשבות המיועדות לתרגול ושינון, לפתרון בעיות ולשימוש במקורות מידע
4.
אני מפתח/ת בעצמי משימות מתוקשבות בתחומי דעת שונים (2 משימות בשנה לפחות)
5.
אני מנחה את תלמידי להישמר מפני סכנות אפשריות הקשורות לשימוש ברשת האינטרנט כגון: פגיעה בפרטיותם, התמכרות לרשת, פגיעה בזכויות יוצרים, קניין רוחני, הוצאת דיבה וכדומה
6.
Add row
Columns
1. כלל לא
2. לעיתים
3. לעיתים קרובות
4. כמעט תמיד
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question