Request edit access
PMUS concello de Forcarei
Enquisa de mobilidade
Sin título
Sexo
Idade
Your answer
Zona de residencia
Your answer
¿Cal é a orixe do seu desprazamento máis habitual?
¿Cal é o destino do seu desprazamento máis habitual?
¿A que hora comenza o seu desprazamento máis habitual?
¿A que hora finaliza o seu desprazamento máis habitual?
¿Cal é o motivo do seu desprazamento máis habitual?
¿Que medio de transporte utiliza habitualmente para os seus desprazamentos cotiáns?
¿Qué duración media ten o seu desprazamento máis habitual?
¿Que distancia media percorre nos seus desprazamentos mais habituais?
¿Que problema de mobilidade lle parece máis importante no concello de Forcarei?
¿Cal é o modo de transporte sostible que lle parece máis importante promover?
Grado de satisfacción coa mobilidade peonil en Forcarei, Cachafeiro e Soutelo de Montes
Moi insatisfeiro
Insatisfeiro
Aceptable
Satisfeiro
Moi Satisfeiro
Forcarei
Cachafeiro
Soutelo de Montes
Indique o motivo predominante polo que adoita camiñar
Como peón indique o seu grado de satisfacción cos seguintes aspectos
Moi insatisfeito/a
Insatisfeito/a
Aceptable
Satisfeito/a
Moi satisfeito/a
Zonas peonís
Estado das beirarrúas
Sinalización
Seguridade
Iluminación
Accesibilidade
Tempo de espera para cruzar
¿Estaría a favor da peonalización dalgunha das rúas dos núcleos urbanos de Forcarei, Cachafeiro ou Soutelo de Montes?
Indique cales
Your answer
¿Que medidas propoñería para mellorar en xeral a mobilidade peonil nos núcleos urbanos de Forcarei, Cachafeiro e Soutelo de Montes? (Indique o núcleo)
Your answer
¿É usuario de vehículo a motor?
¿Como valoraría a circulación en vehículo a motor nos núcleos urbanos de Forcarei, Cachafeiro e Soutelo de Montes?
Moi insatisfeiro
Insatisfeiro
Aceptable
Satisfeito
Moi satisfeito
Forcarei
Cachafeiro
Soutelo de Montes
Indique o grao de satisfacción cos seguintes aspectos relacionados coa circulación en vehículo a motor:
Moi insatisfeito/a
Insatisfeito/a
Aceptable
Satisfeito/a
Moi satisfeito/a
Conxestión
Acceso aos núcleos urbanos
Seguridade
Aparcadoiro gratis no viario
Aparcadoiro zona ORA
Aparcadoiros públicos
Aparcadoiros disuasorios
Aparcadoiros de pago
Na súa opinión, ¿que medidas poderían tomarse para mellorar ou reducir a circulación motorizada nos núcleos urbanos de Forcarei, Cachafeiro e Soutelo de Montes? (Especifique o núcleo)
Your answer
¿É usuario do servizo de transporte público?
No caso de que a resposta anterior sexa negativa, ¿utilizaría o servizo no caso de mellorar algunha das seguintes condicións?
No caso de que a resposta sexa positiva ¿Con que frecuencia utiliza o servizo?
¿Como valoraría o servizo de autobuses que pasan polo concello de Forcarei?
Moi malo
Moi bo
Indique o seu grao de satisfacción con seguintes aspectos das liñas de autobuses
Moi insatisfeito/a
Insatisfeito/a
Aceptable
Satisfeito/a
Moi satisfeito/a
Localización das paradas
Frecuencia
Horarios
Rutas/liñas
Información
Tarifas
Accesibilidade nas paradas
Atención ao usuario
Comente unha mellora que, na súa opinión, se debe introducir con respecto á rede de transporte público no concello de Forcarei
Your answer
¿É usuario/a de bicicleta?
No caso de que a resposta anterior sexa negativa, ¿que a/o animaría a utilizar a bicicleta por Forcarei?
¿Como valoraría a mobilidade en bicicleta no concello de Forcarei?
Moi mala
Moi boa
Indique o seu grado de satisfacción cos seguintes aspectos relacionados ca mobilidade en bicicleta:
Moi insatisfeito/a
Insatisfeito/a
Aceptable
Satisfeito/a
Moi satisfeito/a
Zona/carril bici
Sinalización
Aparcadoiros
Seguridade
Sistema público de bicicletas
Na súa opinión, ¿que medidas poderían tomarse para fomentar o uso da bicicleta como medio de transporte máis sostible?
Your answer
Outras suxestións
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service