Request edit access
Szanowni Państwo! Aktualnie jestem studentką i piszę pracę magisterską na temat: Problemy funkcjonowania dziecka z zespołem Aspergera i autyzmem w szkole. Ankieta ta adresowana jest do rodziców dzieci autystycznych. W związku z tym, proszę Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.Jest ona anonimowa, dlatego proszę o szczere odpowiedzi.
Ankieta- Zespół Aspergera i autyzm w szkole
Płeć *
Wiek *
Wykształcenie *
Miejsce zamieszkania *
Stan cywilny *
1. Jakiej płci jest Pani/Pana dziecko? *
2. Kiedy u Pani/Pana dziecka rozpoznano autyzm? *
3. Jaka była Pani/Pana reakcja po usłyszeniu diagnozy (możliwość zaznaczenia kilka odpowiedzi) *
Required
4. U jakiego profesjonalisty Pani/Pan szukał pomocy? *
5. Czy dziecko jest w kontakcie słownym? *
6. Jakie zachowania dziecka sprawiły, że pomyślała/ł Pani/Pan, iż dziecko może mieć autyzm? ( możliwość zaznaczenia kilka odpowiedzi) *
Required
7. Które zachowania dziecka wzbudzają Pani/Pana niepokój? *
8. Czy dziecko okazuje uczucia członkom rodziny? *
9. Jaki był Pani/Pana kontakt z dzieckiem (tzn. zabawa, kontakt wzrokowy) *
10. Czy Pani/Pana dziecko wchodzi w interakcje społeczne z innymi dziećmi? *
11. Czy Pani/Pan zauważyła/ł jako pierwsza/y nietypowe zachowania syna/córki? *
12. Jeśli w pytaniu nr 11 odpowiedź się była TAK proszę zaznaczyć jakie to były zachowania. Jeśli odpowiedź była NIE - proszę podać, kto poinformował Panią/Pana o nietypowym zachowaniu dziecka. (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *
Required
13. Czy dziecko posiada opiekę specjalistycznej placówki? *
14. Jacy specjaliści opiekują się Pani/Pana dzieckiem? (możliwość zaznaczenia kilka odpowiedzi) *
Required
15. Czy u Dziecka zaobserwowano zaburzenia integracji sensorycznej? *
16. Jeśli tak to jakiego rodzaju? (możliwość zaznaczenia kilka odpowiedzi) *
Required
17. Do jakiego rodzaju placówki uczęszcza obecnie dziecko? *
18. Czy szkoła z chęcią zgodziła się na przyjęcie Pani/Pana dziecka? *
19. Czy według Pani/Pana szkoła była gotowa na przyjęcie dziecka z autyzmem? *
20. Czy według Pani/Pana kadra edukacyjna jest odpowiednio kwalifikowana do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych? *
21. Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena pobytu dziecka autystycznego w szkole? *
Your answer
22. Czy Pani/Pana dziecko uczy się według specjalnego programu dostosowanego do jego potrzeb ? Jeśli tak to z jakiego? *
Your answer
23. Jak według Pani/Pana powinna być wyposażona sala lekcyjna, w której uczy się Pani/Pana dziecko? *
Your answer
24. Jacy specjaliści według Pani/Pana powinni pracować w szkole z uczniem autystycznym? *
Your answer
25. Czy otrzymuje Pani/Pan wsparcie ze strony szkoły, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko? *
26. Proszę Panią/Pana o ocenienie wsparcia otrzymywanego od szkoły (proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1- to bardzo małe wsparcie, 5- zaś bardzo duże wsparcie. *
27. Czy w szkole, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko funkcjonuje nauczyciel wspomagający? *
28. Czy w szkole są organizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci z autyzmem? *
29. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczęszcza do placówki, w której się uczy? *
30. Jak Pani/Pana dziecko jest traktowane przez rówieśników w klasie? (możliwość zaznaczenia kilka odpowiedzi) *
Required
31. Czy Pani/Pana dziecko uczęszcza na terapię ? *
32. Jeśli tak proszę podać jakie są najczęściej stosowane formy terapii?(możliwość zaznaczenia kilka odpowiedzi) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service