Request edit access
UDABERRILEKUAK 2019
INFORMAZIOA / INFORMACIÓN
Egutegia/Calendario
Ordutegia / Horario
Kuotak/Cuota
Haurtzaindegia/Guarderia
IZEN EMATEA / INSCRIPCIÓN
IZENA EMATEKO, Martxoak 19 baino lehen, hurrengo galdetegia bete eta Mundaiz ikastetxearen izenean egin beharko duzue dirusarrera Banco Popular-eko kontu korronte honetara:


ES73 0075 0019 140601752388

Kontzeptuari dagokionez, ikaslearen bi abizen, izena eta maila jarri beharra dago. Adibidez: ARIZKUREN LÓPEZ MADDI 3 URTE

Udaberrilekuetan onartua izateko banketxeak ematen duen ordainagiria udaberri@gmundaiz.com helbidera bidaltzea derrigorrezkoa izango da.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA APUNTARSE rellenar el siguiente formulario e ingresar a nombre de Colegio Mundaiz en la siguiente cuenta (antes del 19 de Marzo):

ES73 0075 0019 140601752388

En cuanto al concepto, habrá que indicar dos apellidos, nombre y curso.Por ejemplo: ARIZKUREN LÓPEZ MADDI 3 URTE

Toda inscripción, para considerarla válida, deberá acompañarse del justificante bancario y se deberá de enviar obligatoriamente al siguiente correo: udaberri@gmundaiz.com

Ikaslearen izen-abizenak / Nombre y apellidos: *
Your answer
Ikasmaila / Curso: *
Your answer
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento: *
MM
/
DD
/
YYYY
Amaren izena / Nombre de la madre: *
Your answer
Aitaren izena / Nombre del padre: *
Your answer
Harremanetako telefonoa 1 / Teléfono de contacto 1: *
Your answer
Harremanetako telefonoa 2 / Teléfono de contacto 2: *
Your answer
Gurasoen eskolako posta elektronikoa / E-mail del colegio del padre/madre: *
Your answer
Hautatutako egunak / Inscripción de días: *
*Egun Solteak / Días sueltos
Bakarrik bete egun solteak nahi baldin badituzu / Solo rellenar en caso de elegir en la opción anterior días sueltos
Haurtzaindegiko zerbitzua / Servicio de guardería: *
Jasotzeko txanda / Turno de recogida *
Haurrari buruzko jakin beharrekoak / Observaciones:
Your answer
*GURASOEN BAIMENA / AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES: *
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos, y la Ley 34/2002 (LSSICE), le informamos que los datos personales que nos aporte y/o sean proporcionados o elaborados con posterioridad, incluidos los datos de salud (así como los de menores de edad cuya representación le corresponde) serán incluidos en los ficheros del COLEGIO SAGRADO CORAZÓN MUNDAIZ para las finalidades de: inscripción, organización y desarrollo de las Colonias de Primavera y contacto y comunicación con los inscritos y sus familias. Durante las Colonias de Primavera se podrán hacer fotografías y/o videos, para formar parte de la memoria fotográfica del Centro y que podrán ser colgadas en la página web del colegio, en los perfiles que el Colegio posea en cualesquiera redes sociales, así como en YouTube. Si no desea otorgar su autorización para las finalidades señaladas en el párrafo anterior rogamos nos lo indique marcando esta casilla. // Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 LO-an eta 34/2002 legean (LOIGMEZ) xedatzen dena betez, jakinarazten dizuegu emandako datuak eta/edo aurrerantzean eman edo sortuko direnak, osasun-datuak barne, (baita zure ardurapean dauden adingabekoenak ere), SAGRADO CORAZÓN MUNDAIZ IKASTETXEAREN fitxategietan jasoko direla helburu hauek betetzeko: Udaberrilekuetan izen-emate-, onarpen- eta matrikulazio-prozesuen kudeaketa eta izena eman duten ikasleekiko eta familiekiko kontaktu- eta komunikazio-kudeaketa. Udaberrilekuetan argazkiak eta/edo bideoak egin ahal izango dituztela, ikastetxeko oroimen fotografikoan gordeko direla eta ikastetxeko web-orrian, blogetan, ikastetxeak sare sozialetan dituen profiletan eta YouTube-an argitaratu ahal izango direla. Paragrafo honetan seinalatutako helburuetarako zure baimena ematea ez baduzu desiratzen, eskatzen dizuegu arren, esan dezazula markatuz lauki honetan:
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición reconocidos por la LOPD mediante solicitud escrita y firmada COLEGIO SAGRADO CORAZÓN MUNDAIZ IKASTETXEA (Att: Sr.Director) C/ Mundaiz, 30, 20012, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), adjuntando en todo caso copia de su DNI. En caso de modificación de sus datos deberá notificarlo en la misma dirección, declinando toda responsabilidad para la empresa en caso de no hacerlo. // DBLO-ak onartzen dituen eskubideak erabili ahal izango dituzu, hau da, datuetara sartzeko, datuak ezabatzeko eta zuzentzeko, eta datuen aurka egiteko eskubideak. Horretarako, idatzizko eskabide sinatua bidali beharko diozu SAGRADO CORAZÓN MUNDAIZ IKASTETXERA (Norentzat: Zuzendari jauna) Mundaiz kalea 30, 20012, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), beti ere zure NAN-ren kopiarekin batera. Zure datuak aldatuz gero, helbide horrexetan jakinarazi beharko duzu, eta aditzera ematen ez baduzu, enpresak ez du inolako erantzukizunik izango horretan.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Colegio Sagrado Corazón Mundaiz Ikastetxea. Report Abuse - Terms of Service