IV üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad 2014/2015

Registreerimine "IV üleriigilisele ühiskonnaõpetuse olümpiaadile 2014/2015" on lõppenud.

Olümpiaadi info: http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/uhiskonnaopetus