Request edit access
SZKÓŁKA DLA DZIECI 2018/2019
Formularz zapisów na szkolenia grupowe narciarskie dla dzieci w czasie okresu świąt 2018 oraz ferii zimowych 2019.
Email address *
Termin *
Wybór grupy *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Wiek *
Your answer
Imie Nazwisko *
zapisującego dziecko
Your answer
Numer telefonu *
do rodzica lub opiekuna zapisującego dziecko
Your answer
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za dziecko w czasie szkolenia
Imię, nazwisko, telefon - jeżeli inne niż powyżej
Your answer
Inne uwagi, ważne informacje
Your answer
Oświadczenie *
Oświadczam, że znam Regulamin szkoleń grupowych Xtraining i zgadzam się z jego postanowieniami. Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem moich danych osobowych jest Xtraining Sp. z o.o. z siedzibą 43-460 Wisła ul. Sztwiertni 1, • podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także ich przetwarzanie jest niezbędne w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest prowadzenie marketingu produktów i usług, • celem przetwarzania jest podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy, w tym możliwość kontaktu ze stroną umowy, to jest z rodzicem (opiekunem) dziecka uczestniczącego w szkółce narciarskiej, a także prowadzenie marketingu produktów i usług, • moje dane nie będą ujawniane żadnym odbiorcom poza: upoważnionymi i przeszkolonymi w zakresie ochrony danych osobami przetwarzającymi dane i podmiotami przetwarzającymi na podstawie umów zawartych na piśmie, świadczącymi usługi hostingu, • dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania moich danych, zaś na podstawie art. 21 ust.2 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych na potrzeby marketingu.
Oświadczenie *
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez firmę Xtraining Sp. z o.o. z siedzibą 43-460 Wisła ul. Sztwiertni 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Oświadczenie *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez firmę Xtraining Sp. z o.o. z siedzibą 43-460 Wisła ul. Sztwiertni 1, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service