Request edit access
Chestionar elevi - clasele a VII-a
Răspunsurile marcate cu un cerculeț permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrățel permit bifarea mai multor variante.
Nivelul de învățământ: *
Your answer
Clasa: *
Required
1. Cum ai ajuns la această şcoală?
2. Dacă ai răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru această școală în urma informării prealabile”, cum ai aflat de ea (bifează toate situațiile aplicabile)?
3. Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe clasă ?
4. Dacă da, cât de des se întrunește Comitetul consultativ al elevilor pe clasă?
5. Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală ?
6. Dacă da, cât de des se întrunește Comitetul consultativ al elevilor pe școală?
7. Atunci când constați un aspect negativ, pe care îl comunici directorului sau unui cadru didactic (sau când soliciți ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea școlară?
8. Ai făcut, în ultimul an școlar, propuneri de îmbunătățire a activității din școală?
9. Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută?
10. Enumeră cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună.
Your answer
11. Enumeră cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă ai participat sau nu)
Your answer
12. Enumeră cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care ai participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.)
Your answer
13. La câte exerciții privind comportarea în caz de cutremur, incendiu etc., ai participat în ultimele 3 luni?
14. Cum comunici cu dirigintele, când este vorba de probleme personale?(bifează toate modalitățile pe care le utilizezi):
15. Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalitățile de comunicare indicate mai sus) cu dirigintele, pentru probleme personale?
16. Cum comunici cu directorul școlii sau cu alt angajat al școlii, când este vorba de probleme personale?(bifează toate modalitățile pe care le utilizezi)
17. Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalitățile de comunicare indicate mai sus) cu directorul școlii sau cu alt angajat al școlii, pentru probleme personale?
18. De câte ori, în ultimul semestru, ai stat de vorbă cu un consilier şcolar?
19. Cum te orientezi în școală?
20. Te simți în siguranță în incinta școlii?
21. Dar în anexele școlii (sală de sport, ateliere, curtea școlii etc.)?
22. Dar în vecinătatea școlii (inclusiv pe drumul de acasă la școală și înapoi)?
23. Cum apreciezi nivelul de curățenie din școală?
24. Cum apreciezi progresul în dotarea bibliotecii școlii (cărți, CD-uri, alte materiale), în acest an școlar față de cel precedent?
25. Cum apreciezi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an școlar față de cel precedent?
26. Cât de bine cunoști modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?
27. Ai fost solicitat, în acest an școlar, să evaluezi cadre didactice din școală?
28. Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate (bifează toate situațiile aplicabile):
29. Există, în școală, proiecte desfășurate în parteneriat cu alte școli, cu instituții din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliție, etc.) sau cu parteneri străini ?
30. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numește cel puțin un proiect de acest tip:
Your answer
31. Ai fost consultat, anul trecut, în privința alegerii disciplinelor opționale din acest an școlar?
32. a) Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înțelegerea / aprofundarea celor predate?
32. b) Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înțelegerea / aprofundarea celor predate?
33. Cât de des ți se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare și notare?
34. Cât de des ți se explică motivele pentru care ai obținut o anumită notă?
35. Dacă la ore prezinți alte informații sau idei personale, cum se comportă profesorii tăi? (un singur răspuns posibil)
36. În momentul în care tu sau unul dintre colegii tăi aveți rezultate slabe la învățătură, cum se comportă profesorii? (sunt posibile mai multe răspunsuri)
37. În ce fel ești încurajat să îți evaluezi singur rezultatele școlare?
38. În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? a) Progresul personal realizat în ultimul an școlar
Minim
Maxim
38. În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? b) Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.)
Minim
Maxim
38. În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? c) Starea de curățenie în școală
Minim
Maxim
38. În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? d) Respectul arătat de personalul şcolii
Minim
Maxim
38. În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? e) Echitatea evaluării și notării (notele / calificativele obținute sunt cele meritate)
Minim
Maxim
38. În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? f) Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală
Minim
Maxim
39. În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? a) Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire
Minim
Maxim
39. În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? b) Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate
Minim
Maxim
39. În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? c) Modul în care școala răspunde solicitărilor de informații
Minim
Maxim
40. Faci parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității (CEAC)?
41. Dacă da, cât de des se întrunește CEAC?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms